Ședință ordinară în data de 25.11.2021 ora 16:00

În conformitate cu prevederile art. 135 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, aducem la cunoștință publică că în data de 25.11.2021, ora 16 00, se va desfășura ședința ordinara a Consiliului Local Măgura, care va loc la Școala Emil Brăescu, sat. Măgura, Comuna Măgura, județul Bacău, desfăşurându-se conform prevederilor 25.11.2021, ora 16 00 , care va loc la Școala Emil Brăescu, sat. Măgura, Comuna Măgura, județul Bacău, desfăşurându-se conform prevederilor H.C.L. Măgura nr.18/ 30.03.2021, H.G. nr. 1.183 din 8 noiembrie 2021privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, unde se va dezbate următorul proiect de ordine de zi:

 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea alipirii a 3 (trei) terenuri situate in satul CRIHAN, cu numerele cadastrale 62309 in suprafata de 2500 mp., numarul cadastral 62310 cu suprafata de 6000 mp. si numarul cadastral 62311 cu suprafata de 2500 mp, proprietetea publică a UAT Comuna Măgura
  – initiator, Primar – Costrăş Iordache.
 2. Proiect de Hotărâre privind însușirea și confirmarea identităţii unor bunuri care aparţin domeniului public al Comunei Măgura, județul Bacău
  – initiator, Primar – Costrăş Iordache.
 3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea cesiunii Contractului de concesionare nr. 6/ 03.04.2001
  – initiator, Primar – Costrăş Iordache.
 4. Proiect de Hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Măgura pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 06.12.2021
  – initiator, Primar – Costrăş Iordache.
  Art. II. Având în vedere H.G. nr. 1.183 din 8 noiembrie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID19,

ședința se va desfășura cu respectarea următoarelor măsuri, dar fară a se limita la acestea (conform legislației în vigoare la data organizării), astfel: obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, în toate spaţiile publice închise, menţinerea distanţei fizice de minimum 2 metri între participanţi.

SECRETARUL GENERAL AL
COMUNEI MĂGURA,
Elena Irina Apetroaei


  Nume Data Fișier
84. Proiect HCL de rectificare buget nr.7-virari credite intre cap 23/11/2021 Descarcă
83. Proiect HCL de rectif. buget nr. 6 – validarea dispoz. 146 din 12.11.2021 23/11/2021 Descarcă
83.1. Anexa la D. nr. 146 – Lista de investitii 12.11.2021 23/11/2021 Descarcă
Dispoziția nr.148 din 19.11.2021 19/11/2021 Descarcă
82. proiect HCL mandat AGA CRAB din 06.12.2021 19/11/2021 Descarcă
81. Proiect HCL – CESIUNE contract de concesiune – BUGACIU 19/11/2021 Descarcă
80.1. extras carte 19/11/2021 Descarcă
80. proiect H.C.L. – privind confirmarea identitatii unor bunuri care apartin domeniului public – teren Crihan 19/11/2021 Descarcă
79.1. Extras carte funciara 19/11/2021 Descarcă
79. Proiect HCL – alipire teren – sat Crihan – teren sport 20/11/2021 Descarcă
Anunț – ORDINEA DE ZI – PT. SED. CL din 16.11.2021 19/11/2021 Descarcă
  Nume Data Fișier