I. Comisia pentru programul de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală,  protecția mediului, servicii și construcții – 5 membri

1. Dl. consilier BĂICEANU SORINA
2. Dl. consilier BERUȘCĂ LUCIAN
3. Dl. consilier BRÂNZĂ MIHAI
4. Dl. consilier CHIPER  MIHĂIȚĂ
5. Dna. consilier NIȚĂ  VASILE-VALERIU

II. Comisia pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor și libertăților cetățenești, amenajarea teritoriului și urbanism – 5 membri

1. Dl. consilier CHITIC CONSTANTIN
2. Dl. consilier DĂSCĂLESCU COSTEL-SORIN
3. Dl. consilier HAMAD AL-ESSA TALAL
4. Dl. consilier TRĂISTARU VLAD-ȘTEFAN
5. Dna. consilier VASILOIU DOINIȚA

III. Comisia pentru învătământ, cultură, culte, sănătate, familie, protecție copii, tineret și sport, muncă și protecție socială, protecția mediului și turism – 5 membri

1. Dl. consilier CEAUNAȘ CONSTANTIN
2. Dna. consilier CHELARU ALINA-MIHAELA
3. Dl. consilier CIORCILĂ IONUȚ-RĂZVAN
4. Dl. consilier MARCU ADRIAN
5. Dl. Consilier PUIU  MARIAN-TRAIAN

Nr. Crt. Nume și prenume Apartenență Politică
1 DĂSCĂLESCU COSTEL-SORIN  PNL
2 PUIU  MARIAN-TRAIAN PNL
3 BRÂNZĂ MIHAI PNL
4 VASILOIU DOINIȚA  PNL
5 CHELARU ALINA-MIHAELA PNL
6 CEUNAȘ CONSTANTIN  PSD
7 CIORCILĂ IONUȚ-RĂZVAN PSD
8 CHIPER  MIHĂIȚĂ PSD
9 CHITIC CONSTANTIN PSD
10 BERUȘCĂ LUCIAN PMP
11 MARCU ADRIAN PMP
12 HAMAD AL-ESSA TALAL PRO ROMÂNIA
13 NIȚĂ  VASILE-VALERIU PRO ROMÂNIA
14 BĂICEANU SORINA USR
15 TRĂISTARU VLAD-ȘTEFAN ALDE