Ședinţă ordinară în data de 28.10.2021 ora 16:00

În conformitate cu prevederile art. 135 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, aducem la cunoștință publică că în data de 28.10.2021, ora 16:00 , care va loc la Școala Emil Brăescu, sat. Măgura, Comuna Măgura, județul Bacău, desfăşurându-se conform prevederilor H.C.L. Măgura nr. 18/ 30.03.2021, H.G. nr. 1090 din 06.10.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19 și a Hotârârii CJSU Bacău nr. 108 din 13.10.2021 privind aprobarea măsurilor suplimentare de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19, unde se va dezbate următorul proiect de ordine de zi:

Art. I.

 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale pentru anul 2021 la patrimoniul Asociatiei GAL ,,Plaiurile Bistritei”
  – initiator, Primar – Costrăş Iordache.
 2. Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de sedință pentru perioada noiembrie 2021 – ianuarie 2022
  – initiator, Primar – Costrăş Iordache
 3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea modificării Anexei X (Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare) la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.556/2006/29.11.2010
  – initiator, Primar – Costrăş Iordache
 4. Proiect de Hotărâre privind rectificarea nr. 5 a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Magura, județul Bacău
  – initiator, Primar – Costrăş Iordache.
 5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor/tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare
  – initiator, Primar – Costrăş Iordache.
 6. Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 62/ 30.09.2021 privinda probarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție “Modernizare drumuri de interes local Zona Metalbac – Cujbic, satul Măgura, comuna Măgura, judetul Bacau”, prin Programul national de investitii ,,Anghel Saligny” aprobat prin O.U.G. nr. 95/2021
  – initiator, Primar – Costrăş Iordache.
  Art. II. Având în vedere H.G. nr. 1090 din 06.10.2021 privind prelungirea stării de alertă pe
  teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se
  aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19 și a
  Hotârârii CJSU Bacău nr. 108 din 13.10.2021 privind aprobarea măsurilor suplimentare de
  prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19, ședința se va desfășura cu
  respectarea următoarelor măsuri, dar fară a se limita la acestea (conform legislației în vigoare la
  data organizării), astfel: obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi
  gura, în toate spaţiile publice închise și deschise, menţinerea distanţei fizice de minimum 2 metri
  între participanţi.
  SECRETARUL GENERAL AL
  COMUNEI MĂGURA,
  Elena Irina Apetroaei

  Nume Data Fișier
D. nr. 138 – CONVOCARE sed CL – pentru 28.10.2021 25/10/2021 Descarcă
75. proiect HCL modificare Anexa 1 – categorie Cujbic-Metalbac 25/10/2021 Descarcă
74. Proiect de hotarare preturi -tarife servicii 25/10/2021 Descarcă
73. Proiect HCL de rectificare buget nr. 5 din 2021 25/10/2021 Descarcă
73. Anexe 25/10/2021 Descarcă
72. Proiect de hotarare – ANEXA X la CD – Regulamentul serviciului 25/10/2021 Descarcă
71. proiect HCL – alegere presedinte sedinta noioembrie – decembrie 2021 25/10/2021 Descarcă
70. Proiect de HCL – cotizatie GAL 2021 25/10/2021 Descarcă
ANUNT – ORDINEA DE ZI – PT. SED. CL – 28.10.2021 25/10/2021 Descarcă
  Nume Data Fișier