Ședință extraordinară în data de 29.12.2021 ora 15:00

În conformitate cu prevederile art. 135 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, aducem la cunoștință publică că în data de 29.12.2021, ora 1500, se va desfășura ședința extraordinara convocată de indată a Consiliului Local Măgura, care va loc la Școala Emil Brăescu, sat. Măgura, Comuna Măgura, județul Bacău, desfăşurându-se conform prevederilor H.C.L. Măgura nr.18/ 30.03.2021, H.G. nr. 1.242 din 8 decembrie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 decembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, unde se va dezbate următorul proiect de ordine de zi:

Art. I. 

  1. Proiect de Hotărâre privind validarea Dispozitiei Primarului Comunei Magura nr. 164/ 21.12.2021 – privind rectificarea nr. 9 a Bugetului  de venituri si cheltuieli pe anul 2021  al comunei Magura, județul Bacău

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache.

Art. II.  Având în vedere H.G. nr. 1.242 din 8 decembrie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 decembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ședința se va desfășura cu respectarea următoarelor măsuri, dar fară a se limita la acestea (conform legislației în vigoare la data organizării), astfel: obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, în toate spaţiile publice închise și deschise, menţinerea distanţei fizice de minimum 2 metri între participanţi.

SECRETARUL GENERAL AL

 COMUNEI MĂGURA,

Elena Irina Apetroaei


  Nume Data Fișier
93. Proiect HCL de rectif. buget nr. 9 – validarea dispoz. 164 din 21.12.2021 29/12/2021 Descarcă
ANUNȚ 29/12/2021 Descarcă
Dispoziția nr.164 din 21.12.2021 29/12/2021 Descarcă