Sedinţa extraordinară a Consiliului Local Măgura în data de 31.08.2020, ora 12:00

În conformitate cu prevederile art. 135 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, aducem la cunoștință publică că în data de 31.08.2020, ora 12, care se va desfășura conform prevederilor H.C.L. Măgura nr. 13/ 30.03.2020, a H.G. nr. 668/ 14.08.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020,
precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19 și a Ordinul nr. 1731/832/2020, publicat în M.O. nr. 406/16.05.2020, privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS CoV-2, consilierii locali putând opta pentru participarea la ședință în mod electronic sau prin prezentare la sediul UAT Comuna Măgura, cu respectarea regulilor de distanţare socială, intrând în sala de ședință, pe grupuri de maxim 3 persoane, unde se va dezbate următorul proiect de ordine de zi:


  Nume Data Fișier
Anunț 27/08/2020 Descarcă