Ședință a Consiliului Local în data de 30.09.2021, ora 16:00

În conformitate cu prevederile art. 135 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, aducem la cunoștință publică că în data de 30.09.2021, ora 1600, va loc ședința ordinară a Consiliului Local, care se va desfășura la Școala Emil Brăescu, sat. Măgura, Comuna Măgura, județul Bacău, desfăşurându-se conform prevederilor H.C.L. Măgura nr. 1/ 28.01.2021,  H.G. nr. 932 din 9 septembrie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19 și a Hotârârii CJSU Bacău nr. 44 din 15.10.2020 privind aprobarea măsurilor suplimentare de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19, unde se va dezbate următorul proiect de ordine de zi:

Art. I. 

  1. Proiect de Hotărâre privind APROBARE    PUZ –  “ INTOCMIRE P.U.Z. – CONSTRUIRE LOCUINTA + IMPREJMUIRE TEREN & BRANSARE/RACORDARE LA UTILITATI” – suprafața de 1.107m.p.

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache.

  1. Proiect de Hotărâre privind rectificarea nr. 4 a Bugetului  de venituri si cheltuieli pe anul 2021  al comunei Magura, județul Bacău

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache.

  • Proiect de Hotărâre privind actualizarea indicatorii tehnico economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru lucrările aferente investiției  “Reabilitare şi dotare Şcoala Sat Crihan, Comuna Măgura, Judeţul Bacau” aprobată la finanţare prin PNDL 2017 – 2020, conform O.G. nr. 15/ 2021

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache.

Art. II.  Având în vedere H.G. nr. nr. 932 din 9 septembrie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19 și aHotârârii CJSU Bacău nr. 44 din 15.10.2020 privind aprobarea măsurilor suplimentare de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19, ședința se va desfășura cu respectarea următoarelor măsuri, dar fară a se limita la acestea (conform legislației în vigoare la data organizării), astfel: obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, în toate spaţiile publice  închise și deschise, menţinerea distanţei fizice de minimum 2 metri între participanţi.

SECRETARUL GENERAL AL

 COMUNEI MĂGURA,

Elena Irina Apetroaei


  Nume Data Fișier
69. Proiect H.C.L. din 30.09.2021 30/09/2021 Descarcă
68. Proiect H.C.L. – actualizare indicatori GRADINITA CRIHAN – OG 15-2021 29/09/2021 Descarcă
Anexe P H nr.68 29/09/2021 Descarcă
67. Proiect H.C.L. – actualizare indicatori iluminat 28/09/2021 Descarcă
67. Anexe 28/09/2021 Descarcă
66. Proiect H.C.L. – indicatori Drumuri zona Metalbac – Cujbic 30/09/2021 Descarcă
66. Anexe 28/09/2021 Descarcă
Dispoziția nr.132 din 24.09.2021 24/09/2021 Descarcă
8 – Aviz de oportunitate_opt 24/09/2021 Descarcă
Anexe p. nr.65 24/09/2021 Descarcă
65. Proiect HCL – restificarea nr. 4 a Bugetului local 24/09/2021 Descarcă
64. Proiect H.C.L. – actualizare indicatori SCOALA CRIHAN – OG 15-2021 24/09/2021 Descarcă
63. Proiect HCL – aprobare PUZ Rosu Elena 24/09/2021 Descarcă
ANUNȚ – ORDINEA DE ZI – PT. SED. CL – 30.09.2021 24/09/2021 Descarcă
  Nume Data Fișier