Ședința ordinară a Consiliului Local Măgura în data de 23.03.2022, ora 12:00

În conformitate cu prevederile art. 135 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, aducem la cunoștință publică că în data de 23.03.2022, ora 12:00, se va desfășura ședința ordinara a Consiliului Local Măgura, care va loc la Școala Emil Brăescu, sat. Măgura, Comuna Măgura, județul Bacău, unde se va dezbate următorul proiect de ordine de zi:

 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea cesiunii Contractului de concesionare nr. 4/ 17.05.2006
  – initiator, Primar – Costrăş Iordache.
 2. Proiect de Hotărâre privind instituirea unui drept legal de uz și servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., pentru suprafața de 47,20m.p. pe str. Muntenilor, de la drumul Bisericii până la proprietatea numitului Cojocaru Cătălin – din domeniul public al Comunei Măgura, judetul Bacau, pentru lucrarea „EXTINDERE RETEA SI BRANSAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN TEAVA PE”, amplasată în localitatea Măgura, comuna Magura, judetul Bacau”
  – initiator, Primar – Costrăş Iordache
 3. Proiect de Hotărâre privind avizare “intocmire PUZ pentru construire locuinte unifamiliale si imprejmuire teren & bransare/racordare la utilitati”, sat Magura, intravilan, comuna Magura, judetul Bacau beneficiari: SC Fratii Pal S.R.L.-D, Pal Valentin, Pal Iosif Sebastian, Pal Maria Monica, Tulbure Monica, Ghepes Ciprian
  – initiator, Primar – Costrăş Iordache.
 4. Proiect de Hotărâre pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 29/ 21.04.2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice și Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentelor şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Lucrări în primă urgență de reabilitare drumuri din comuna Măgura, județ Bacău”
  – initiator, Primar – Costrăş Iordache.
 5. Proiect de Hotărâre privind însușirea și confirmarea identităţii unor bunuri care aparţin domeniului public al Comunei Măgura, județul Bacău
  – initiator, Primar – Costrăş Iordache.
 6. Proiect de Hotărâre privind insușirea Planului de amplasament pentru sala de educație fizică școlară, pentru suprafața de 1000 m.p. predată către Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice și Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., conform HCL NR. 86/21.12.2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – Construire „Sală de educație fizică școlară” din sat Măgura, comuna Măgura, judeţul Bacău”
  – initiator, Primar – Costrăş Iordache.
 7. Proiect de Hotărâre privind instituirea unui drept legal de uz și servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., pentru suprafața de 313,00 m.p. din domeniul public al Comunei Măgura, judetul Bacau, pentru lucrarea „Întarire retea pentru alimentare cu energie electrica loc de consum Mocanu Nicolae – PTA 5 Magura, 20/0,4 kv, 250 KVA, circuit 3” în comuna Magura, judetul Bacau
  – initiator, Primar – Costrăş Iordache.
 8. Proiect de Hotărâre privind instituirea unui drept legal de uz și servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., pentru suprafața de 63,00m.p. în vederea realizării lucrarii „Alimentare cu energie electrica locuinta II Ardeleanu Vasile-Catalin, amplasata in sat Sohodol, comuna Magura, judetul Bacau”
  – initiator, Primar – Costrăş Iordache.
 9. Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 2/ 27.01.2022 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal din aparatul de specialitate al
  primarului comunei Măgura și a celorlalte structuri şi servicii publice subordonate Consiliului Local al comunei Măgura începând cu 01.02.2022.
  – initiator, Primar – Costrăş Iordache.
 10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea trecerii în intravilan a suprafeței de 750m.p. compusă din: 420 m.p – număr cadastral actual 65054 și 330m.p. din număr cadastral actual 65055, provenită din numărul cadastral vechi 2253, reglementată de PUZ întocmit în anul 2007 – 2008, avizat de Consiliul Judean Bacau prin Avizul favorabil nr. 17/ 28.02.2008 pentru PUZ în vederea realizării investiției – ”Construire ansamblu de locuințe P, P+E” sat. Măgura, comuna Măgura
  – initiator, Primar – Costrăş Iordache.
 11. Proiect de Hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului de iluminat public al comunei Măgura, Regulamentului de organizare și funcționare, Caietului de sarcini și formei de gestiune ale Serviciului de iluminat public
  – initiator, Primar – Costrăş Iordache.
 12. Proiect de Hotărâre privind însușirea Deciziei nr.7.1 din 08.03.2022 și a Raportului de Follow – up nr. 21765/ 2145/ 24.02.2022 pentru Decizia nr. 7/ 20.01.2021 a Camerei de Conturi Bacău
  – initiator, Primar – Costrăş Iordache.

SECRETARUL GENERAL AL
COMUNEI MĂGURA,
Elena Irina Silav


  Nume Data Fișier
ANUNȚ- ORDINEA DE ZI – PT. SED. CL din 23.03.2022 17/03/2022 Descarcă
25.1. Anexa – Lista de investitii modificata martie 2022 22/03/2022 Descarcă
25. Proiect HCL nr. 25 din 22.03.2022 22/03/2022 Descarcă
26. Proiect H.C.L. nr. 26 din 22.03.2022 23/03/2022 Descarcă
23. Proiect HCL din 17.03.2022 17/03/2022 Descarcă
22.1 – Anexe 17/03/2022 Descarcă
22. Proiect HCL din 17.03.2022 17/03/2022 Descarcă
21. Proiect HCL – aprobare PUZ – PUSCASU 17/03/2022 Descarcă
20.1. Anexa 1 la proiect de HCL nr. 20 – 15.03.2022 – modificare anexa 1 la HCL nr. 2 – 27.01.2022 – ORG – STAT FCT. 17/03/2022 Descarcă
20. Proiect HCL 15.03.2022 17/03/2022 Descarcă
19. Proiect HCL din 15.03.2022 17/03/2022 Descarcă
18. Proiect HCL din 15.03.2022 18/03/2022 Descarcă
17.1. Anexa plan 17/03/2022 Descarcă
17. proiect HCL – 14.03.2022 17/03/2022 Descarcă
16. Proiect H.C.L. – 14.03.2022 17/03/2022 Descarcă
15. Proiect HCL din 14.03.2022 17/03/2022 Descarcă
14. Proiect HCL – din 7.03.2022 17/03/2022 Descarcă
13.1.Anexa la proiect HCL nr. 13 – plansa 17/03/2022 Descarcă
13. Proiect HCL nr.13 din 02.03.2022 17/03/2022 Descarcă
9. Proiect HCL din 14.02.2022 17/03/2022 Descarcă
D. nr. 33 – CONVOCARE sed CL – pentru 17.03.2022 17/03/2022 Descarcă
  Nume Data Fișier