Ședință ordinară a Consiliului Local Măgura, în data de 30.01.2020, ora 16:00

În conformitate cu prevederile art. 135 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, aducem la cunoștință publică că în data de 30.01.2020, ora 1600, la sediul Primariei Comunei Măgura, județul Bacău va avea loc Sedinţa ordinară a Consiliului Local Măgura, când se va dezbate următoarea ordine de zi:

1. Proiect de Hotărâre privind completarea Inventarului domeniului privat al comunei Măgura, județul Bacău, a unui buldoexcavator și accesorii
– initiator, Primar – Costrăş Iordache.
2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca, din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2020
– initiator, Primar – Costrăş Iordache.
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea cesiunii Contractului de concesionare nr. 32/ 17.06.2006
– initiator, Primar – Costrăş Iordache.
4. Proiect de Hotărâre privind acordarea dreptului de acces în favoarea S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A. pe proprietatea publica a UAT Magura pentru lucrarile care constau in instalarea de cablu optic pe o lungime de 34.188 m, din care pe domeniul public al comunei Magura lungimea totala este de 33.901m
– initiator, Primar – Costrăş Iordache.
5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ECO SUD S.A. și aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul 1078/1087/16.04.2018.
– initiator, Primar – Costrăş Iordache.
6. Proiect de Hotărâre privind privind aprobarea organizarii retelei scolare pe raza U.A.T COMUNA MĂGURA, Jud. Bacău, pentru anul școlar 2020/ 2021
– initiator, Primar – Costrăş Iordache.
7. Discuții și interpelări.

 


  Nume Data Fișier
Ordine de zi- Ședință CL 30.01.2020 23/01/2020 Descarcă