Înștiințare privind serviciul de apa și canalizare

Contractele de apa și canal încheiate intre dumneavoastra și S.C.Goldl Emilian nu mai sunt valabile si sunt nule de drept in urma HCL Magura privind preluarea serviciului de apa si canalizare.
Va rugam ca pana pe data de 01.06.2021, sa va prezentați la sediul primariei Magura pentru a incheia noile contracte cu U.A.T Magura in vederea intrarii in legalitate.
Documentele necesare: C.I., Seria și numărul contorului index apometru, contractul cu vechiul operator daca exista.
Va multumim pentru colaborare!

Viceprimar,
Hamad Al-Essa Talal


  Nume Data Fișier
Înștiințare 17/05/2021 Descarcă