Informații de inters public

Extras din  Programului de Gospodarire Comunala al Comunei Măgura, Judetul Bacău
III.    OBLIGAŢIILE CETĂŢENILOR
Art.4 – Cetăţenii din comuna Măgura  au următoarele obligaţii:
a)    să întreţină corespunzător locuinţele, anexele, gardurile şi terenul aferent al acestora, pe care le deţin în proprietate sau în chirie, să efectueze lucrările de reparaţii, de întreţinere şi curăţenie a acestora, amenajări şi alte lucrări specifice;
b)    să asigure repararea, spălarea geamurilor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea faţadelor imobilelor, inclusiv, curăţarea, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora şi repararea şi întreţinerea gardurilor,instalaţiilor aferente locuinţelor;
c)    menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzi, a drumurilor, pe porţiunea din dreptul gospodăriei, a locurilor pe care le folosesc, să întreţină şanţurile, rigolele şi podeţele aferente proprietăţii şi din faţa locuinţelor;
d)    păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie, în locurile publice, cămine culturale, discoteci, magazine,instituţii publice, în parcuri, spaţii verzi;
e)    să asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare, pe căile de acces şi pe celelalte terenuri care le aparţin;
f)     să asigure igiena în imobile şi incintele pe care le deţin prin activităţii de curăţare, deratizare, dezinsecţie;
g)    să încheie contracte de prestări de servicii publice de salubrizare şi să depoziteze corespunzător deşeurile în pubelă;
h)    să nu polueze mediul, apele, râurile, pârâurile, prin depozitarea necontrolată de deşeuri menajere sau prin deversarea de dejecţii animaliere, substanţe chimice toxice sau prin spălarea maşinilor,covoarelor;
i)    să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor;
j)    să respecte măsurile pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei în localitate , se interzice deversarea de reziduuri animaliere;
k)    se interzice parcarea în faţa imobilelor, pe partea carosabilă a drumului public, aceasta se face doar în locurile special amenajate şi se interzice depozitarea utilajelor agricole pe drumuri publice;
l)    asigură întreţinerea şi păstrarea spaţiilor verzi, să planteze fiori şi gazon în faţa gardurilor imobilelor aflate în proprietate;
m)    să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice;
n)    proprietarii cabalinelor care sunt înhămate la căruţă şi se deplasează pe drumurile publice din comuna Măgura  sunt obligaţi să pună sac pentru bălegar;
o)    proprietarii de apartamente de bloc au obligaţia de a se constitui in asociaţie de proprietari conform Legii nr.230/2007, până la data de 31.12.2021;
p)    In cazul proprietatilor/terenurilor nelocuite/neutilizate, Primaria va impune in scris, detinatorilor sau urmasilor acestora, obligativitatea intretinerii si igienizarii acestora. In cazul nerespectarii obligatiilor, proprietarii/urmasii acestora vor fi sanctionati cu amenda de la 500 la 1000 lei.
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de primarul comunei Magura sau împuterniciți ai acestuia.
————————————————————————————————————————–
Art.9. Neîndeplinirea sau nerespectarea obligaţiilor prevăzute la articolul 4. constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează:
a)    cu amendă de la 100 lei la 300 lei, nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 4, lit.a,b,c,i,o;
b)    cu amendă de la 100 lei la 200 lei, nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.4, lit. d,e,f,h,j,k,l,m,n;
c)    cu amendă de la 200 lei la 500 lei, nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.4, lit. g;
Art.10. Amenzile prevăzute la art.9 se aplică persoanelor fizice.
Art.11. Contravenţia se constată printr-un proces-verbal încheiat de primarul comunei Măgura, care este agent constatator.
Art.12. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de primarul comunei sau împuterniciți ai acestuia.
Art.13. Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii procesului -verbal, ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta hotărâre, agentul constatator va face această menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.