In atentia cetățeniilor cât și fermieriilor/ ciobanilor din comuna Magura

Catre :Cetățenii din comuna Magura  cât și fermierii/ ciobanii care exploatează terenurile agricole/ pajisti permanente de pe raza comunei.
Este interzisa utilizărea focului deschis pentru arderea vegetației uscate de pe terenurile arabile și pajistile permanente, conform OUG 195/2005 actualizata,art.96,alin.1, pct.9
-Prietarilor şi deţinătorilor de terenuri  cu titlu sau fără titlu,AU OBLIGATIA de a nu arde miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă;
– Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON), pentru persoane fizice, şi de la 25.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON), pentru persoane juridice.