Anunț privind deschiderea consultării publice

Astăzi, 02.12.2021, Primarul Comunei Măgura anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 in comuna MAGURA, JUDETUL BACAU, prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Impozitele şi taxele locale sunt reglementate de Titlul IX „Impozite si taxe locale” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precizează că impozitele şi taxele locale se aprobă de consiliile locale în limitele și în condițiile legii.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:
 referatul de aprobare al primarului comunei nr. 13656/ 02.12.2021;
 Proiectul de hotarare nr. 85/ 02.12.2021;
 Raportul compatimentului de specialitate nr. 13657/ 02.12.2021;
 Tabel evoluție preturi la taxa de salubritate.

Documentația referită mai sus poate fi consultată pe site-ul www.primaria-magura.ro

Observațiile și propunerile persoanelor interesate vor fi transmise on line sau prin poștă, până la data de 13.12.2021.
E-mail indicat sunt: contact@primaria-magura.ro.
Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind dezbaterea proiectului de act normativ privind stabilirea taxelor locale prevăzute de Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2022”.
Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică, până la data de 13.12.2021, orele 15:00
.


  Nume Data Fișier
Anunt – proiect HCL – taxe si impozite locale 2022 02/12/2021 Descarcă
3.2. Adresa ADIS 02/12/2021 Descarcă
85. proiect HCL – taxe si impozite locale 2022 02/12/2021 Descarcă
Anexa – taxe si IMPOZITE – 2022 02/12/2021 Descarcă