Ședința ordinară a Consiliului Local Măgura în data de 28.04.2022

În conformitate cu prevederile art. 135 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, aducem la cunoștință publică că în data de 28.04.2022, ora 1200, se va desfășura ședința ordinara a Consiliului Local Măgura, care va loc la Școala Emil Brăescu, sat. Măgura, Comuna Măgura, județul Bacău, unde se va dezbate următorul proiect de ordine de zi:

  • Proiect de Hotărâre privind privind modificarea si completarea Nomenclatorului stradal al Comunei MĂGURA, judetul BACĂU

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache.

  • Proiect de Hotărâre privind aprobarea cesiunii Contractului de concesionare nr. 135/ 30.12.1998

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache

  • privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Măgura, județul Bacău  pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 16.05.2022

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache.

  • Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de sedință pentru perioada mai – iulie 2022

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache.

  • Proiect de Hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității achizitionarii imobilului teren si constructii situate in sat Magura, strada Emil Braescu nr. 415, comuna Magura, judetul Bacau, in scris in Cartea Funciara cu nr. 65510

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache.

  • Proiect de Hotărâre privind stabilire taxă specială de utilizare tocător crengi și tractor cu remorcă, proprietatea privată a UAT Comuna MAGURA, JUDETUL BACAU

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache.

SECRETARUL GENERAL AL
COMUNEI MĂGURA,
Elena Irina Silav


  Nume Data Fișier
Anexe proiect nr.36 28/04/2022 Descarcă
36. Proiect HCL de aprobare parteneriat Transport public 28/04/2022 Descarcă
35.1. Plan amplasament pentru – sala de educatie fizica 28/04/2022 Descarcă
35. proiect HCL – modificare anexa nr. 1 la HCL nr. 86 – 2021 – sala de educatie fizica 28/04/2022 Descarcă
34. Proiect HCL – APROBARE – PUZ – suplimentare ordine de zi 26/04/2022 Descarcă
ANUNȚ – ORDINEA DE ZI – PT. SED. CL din 28.04.2022 18/04/2022 Descarcă
Dispoziția nr. 49 din 18.04.2022 18/04/2022 Descarcă
33. proiect HCL – taxa utilizare tocator crengi, tractor si remorca 18/04/2022 Descarcă
32. Proiect HCL – necesitate si oportunitate cumparare teren 18/04/2022 Descarcă
31. proiect HCL – alegere presedinte sedinta mai – iulie 2022 18/04/2022 Descarcă
30. proiect HCL mandat AGA CRAB din 16.05.2022 18/04/2022 Descarcă
29. Proiect HCL – CESIUNE contract de concesiune – CASANEANU MARIAN 18/04/2022 Descarcă
24.1. ANEXE 18/04/2022 Descarcă
24. proiect HCL – ACTUALIZARE NUMENCLATOR stradal 2022 18/04/2022 Descarcă
  Nume Data Fișier