Sedinţa ordinară a Consiliului Local Măgura în data de 20.12.2019, ora 14:00

În conformitate cu prevederile art. 135 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, aducem la cunoștință publică că în data de 20.12.2019, ora 1400, la sediul Primariei Comunei Măgura, județul Bacău va avea loc Sedinţa ordinară a Consiliului Local Măgura, când se va dezbate următoarea ordine de zi:

 

1.              Proiect de Hotărâre privind  aprobarea Amenajamentului pastoral pentru păşunile aflate pe teritoriul Comunei Măgura

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache.

2.              Proiect de Hotărâre privind stabilirea  impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 in comuna Magura, Judetul Bacau

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache.

3.              Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului operativ de actiune pentru combaterea inzapezirii, poleiului si a ghetii pe drumurile comunale si satesti pe raza administrativ teritorială a comunei Măgura, județul Bacău în iarna 2019 – 2020

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache.

4.              Proiect de Hotărâre privind instituirea unui drept legal de uz și servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., pentru suprafața de 11,00m.p. – din domeniul public al Comunei  Măgura, judetul  Bacau,  pentru lucrarea ”Realizare condiții de coexistență pentru instalare pe stâlpi LEA a unei rețele de telecomunicații realizată cu fibră optică, Comuna Măgura, județul Bacău”

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache.

5.              Proiect de Hotărâre privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de tip V1, prin reorganizare a serviciului de categoria V1 al comunei  Măgura, județul Bacău

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache.

 

Discuții și interpelări.


  Nume Data Fișier
ANUNȚ – ORDINEA DE ZI – PT. SED. CL – 20.12.2019 12/12/2019 Descarcă