Sedinţa ordinară a Consiliului Local Măgura în data de 17.07.2020, ora 14:00

În conformitate cu prevederile art. 135 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, aducem la cunoștință publică că în data de 17.07.2020, ora 1400, va avea loc Sedinţa ordinară a Consiliului Local Măgura, care se va desfășura conform prevederilor H.C.L. Măgura nr. 13/ 30.03.2020 H.G. nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19 și a Ordinul nr. 1731/832/2020, publicat în M.O. nr. 406/ 16.05.2020, privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS CoV-2, consilierii locali putând opta pentru participarea la ședință în mod electronic sau prin prezentare la sediul UAT Comuna Măgura,  cu respectarea regulilor de distanţare socială, intrând în sala de ședință, pe grupuri de maxim 3 persoane, unde se va dezbate următorul proiect de ordine de zi:

Art. I. 

1.              Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de sedință pentru perioada august – octombrie 2020

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache.

2.              Proiect de Hotărâre privind acceptarea ofertei  de donaţie a unui imobil – teren situat în comuna Măgura, judeţul Bacău şi trecerea lor în proprietatea publică a Comunei Măgura, judeţul Bacău 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache.

3.              Proiect de Hotărâre privind instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a Comuna Măgura.

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache.

Art. II.  Având în vedere a H.G. nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19 și a Ordinul nr. 1731/832/2020, publicat în M.O. nr. 406/ 16.05.2020, privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS CoV-2, ședința se va desfășura conform prevederile H.C.L. nr. 13/ 30.03.2020 și Hotărârii nr. 24/ 2020 a Comitetul Naţional Pentru Situaţii De Urgenţă, aplicaţiile electronice folosite în desfăşurarea ședinței sunt e-mail și WhatsApp.

 

 

SECRETARUL GENERAL AL

 COMUNEI MĂGURA,

Elena Irina Apetroaei


  Nume Data Fișier
ANUNȚ – ORDINEA DE ZI – PT. SED. CL – 17.07.2020 10/07/2020 Descarcă