Ședință ordinară a Consiliului Local în data de 21.04.2021

În conformitate cu prevederile art. 135 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, aducem la cunoștință publică că în data de 21.04.2021, ora 1600, care va loc la Școala Emil Brăescu, sat. Măgura, Comuna Măgura, județul Bacău, desfăşurându-se conform prevederilor H.C.L. Măgura nr. 1/ 28.01.2021,  H.G.nr. 432 din 8 aprilie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și aHotârârii CJSU Bacău nr. 44 din 15.10.2020 privind aprobarea măsurilor suplimentare de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19, unde se va dezbate următorul proiect de ordine de zi:


  Nume Data Fișier
Suplimentare Proiect de HCL nr.38 20/04/2021 Descarcă
Suplimentare Proiect de HCL nr.37 19/04/2021 Descarcă
Suplimentare Proiect de HCL nr.36 19/04/2021 Descarcă
ANUNLT – ORDINEA DE ZI – PT. SED. CL -21.04.2021 15/04/2021 Descarcă
Proiect HCL nr.35 din 15.04.2021 15/04/2021 Descarcă
Proiect HCL nr.34 din 15.04.2021 15/04/2021 Descarcă
Proiect HCL nr.33 din 13.04.2021 15/04/2021 Descarcă
Proiect HCL nr.32 din 13.04.2021 15/04/2021 Descarcă
Proiect HCL nr.31 din 13.04.2021 15/04/2021 Descarcă
Proiect HCL nr.30 din 13.04.2021 15/04/2021 Descarcă
Proiect HCL nr.29 din 09.04.2021 15/04/2021 Descarcă
Proiect HCL nr.28 din 09.04.2021 15/04/2021 Descarcă
36.Adresa Mun. Bacau – caini comunitari 15/04/2021 Descarcă
Suplimentare Proiect de HCL nr.36 din 19.04.2021 19/04/2021 Descarcă
  Nume Data Fișier