Ședință ordinară în data de 27.01.2022 ora 16:00

În conformitate cu prevederile art. 135 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, aducem la cunoștință publică că în data de 27.01.2022, ora 1600, se va desfășura ședința extraordinara a Consiliului Local Măgura, care va loc la Școala Emil Brăescu, sat. Măgura, Comuna Măgura, județul Bacău, desfăşurându-se conform prevederilor H.C.L. Măgura nr.18/ 30.03.2021, H.G. nr. 34 din 6 ianuarie 2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, unde se va dezbate următorul proiect de ordine de zi:

  • Proiect de Hotărâre privind aprobarea organizarii retelei scolare pe raza U.A.T COMUNA MĂGURA, Jud. Bacău, pentru anul școlar 2022/ 2023

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache.

  • Proiect de Hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Măgura și a celorlalte structuri şi servicii publice

subordonate Consiliului Local al comunei Măgura, începând cu 01.02.2022

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache.

  • întocmirea documentației pentru vânzare terenuri concesionate aparținând domeniului privat al Comunei Măgura, județul Bacău pe care sunt edificate construcții 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache.

  • Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de sedință pentru perioada februarie – aprilie 2022

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache.

Art. II.  Având în vedere H.G. nr. 34 din 6 ianuarie 2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ședința se va desfășura cu respectarea următoarelor măsuri, dar fară a se limita la acestea (conform legislației în vigoare la data organizării), astfel: obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, în toate spaţiile publice închise, menţinerea distanţei fizice de minimum 2 metri între participanţi.

SECRETARUL GENERAL AL

 COMUNEI MĂGURA,

Elena Irina Silav


  Nume Data Fișier
D. nr. 5 – CONVOCARE sed CL – pentru 27.01.2022 21/01/2022 Descarcă
ANUNȚ – ORDINEA DE ZI – PT. SED. CL din 27.01.2022 21/01/2022 Descarcă
86.1. Aviz – RETEA SCOLARA 21/01/2022 Descarcă
86. Proiect HCL nr. 86 din 10.12.2021 21/01/2022 Descarcă
3. proiect HCL nr. 3 21/01/2022 Descarcă
2. PROIECT DE HCL nr. 2 21/01/2022 Descarcă
2. PROIECT DE HCL anexe 21/01/2022 Descarcă
1. proiect H.C.L. nr. 1 – aprob documentatie vanzare terenuri concesionate 21/01/2022 Descarcă
  Nume Data Fișier