Ședință extraordinară în data de 10.02.2022 ora 16:00

În conformitate cu prevederile art. 135 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, aducem la cunoștință publică că în data de 10.02.2022, ora 1600, se va desfășura ședința extraordinara a Consiliului Local Măgura, care va loc la Școala Emil Brăescu, sat. Măgura, Comuna Măgura, județul Bacău, desfăşurându-se conform prevederilor H.C.L. Măgura nr.18/ 30.03.2021, H.G. nr. 34 din 6 ianuarie 2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, unde se va dezbate următorul proiect de ordine de zi:

Art. I. 

  • Proiect de Hotărâre privind  aprobarea bugetului local al comunei Magura pentru anul 2022.

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache.

  • Proiect de Hotărâre privind aprobarea prelungirii scrisorii de garantie bancara din partea Bancii Comerciale Romane in favoarea AFIR in vederea prelungirii contractului nr. C0760CN00021710400376 din 27.04.2018 pana la 27.10.2022 pentru proiectul “ Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural, sat Magura, comuna Magura , judetul Bacau “ finantat din fonduri externe nerambursabile prin PNDR – FEADR – Sub-masura 7.60 – Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural prin PNDR

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache.

  • Proiect de Hotărâre privind  aprobarea  prelungirii  scrisorii de garantie bancara  din partea Bancii Comerciale Romane  in vederea  prelungirii contractului de finantare   pentru proiectul  “Infiintare si dotare gradinita 2 grupe cu program normal si 2 grupe cu program prelungit , sat Crihan, comuna Magura ,judetul Bacau”   finantat din fonduri externe nerambursabile prin PNDR –   Sub-masura 7.2 –  „Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica prin  PNDR,  in favoarea AFIR

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache.

  • Proiect de Hotărâre privind  nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Măgura în comisia pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al Comunei Măgura

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache.

Art. II.  Având în vedere H.G. nr. 34 din 6 ianuarie 2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ședința se va desfășura cu respectarea următoarelor măsuri, dar fară a se limita la acestea (conform legislației în vigoare la data organizării), astfel: obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, în toate spaţiile publice  închise și deschise, menţinerea distanţei fizice de minimum 2 metri între participanţi.

SECRETARUL GENERAL AL

 COMUNEI MĂGURA,

Elena Irina Silav


  Nume Data Fișier
Anunț ordinea de zi 07/02/2022 Descarcă
Proiect HCL nr.8 din 04.02.2022 07/02/2022 Descarcă
Proiect HCL nr.7 din 04.02.2022 07/02/2022 Descarcă
Proiect HCL nr.6 din 04.02.2022 07/02/2022 Descarcă
4.1. ANEXE 07/02/2022 Descarcă
Proiect HCL nr.4 din 04.02.2022 07/02/2022 Descarcă