Sedinţa extraordinară de îndată a Consiliului Local Măgura în data de 11.11.2020, ora 14:00

În conformitate cu prevederile art. 135 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, aducem la cunoștință publică că în data de 11.11.2020, ora 1400, va avea loc la Școala Emil Brăescu, sat. Măgura, Comuna Măgura, județul Bacău, şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local Măgura, motivat de maxima urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei şi anume că până pe 13.11.2020 trebuie dezbătute, aprobate şi transmise mai multe proiecte de hotărâri pentru investiţia “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014 – 2020” prin fonduri europene POIM conform Adresa nr. 4140/ 04.11.2020 înaintată de către SC Compania Regională de Apă Bacău SA şi adresa nr. 875/ 05.11.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, unde se vor dezbate următoarele proiecte de ordine de zi:


  Nume Data Fișier
Ordine de zi 10/11/2020 Descarcă