Ședinţa extraordinară a Consiliului Local Măgura în data de 16.12.2019 ora 16:00

În conformitate cu prevederile art. 135 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, aducem la cunoștință publică că în data de 16.12.2019, ora 16:00, la sediul Primariei Comunei Măgura, județul Bacău va avea loc Sedinţa ordinară a Consiliului Local Măgura, când se va dezbate următoarea ordine de zi:

 

1: Proiect de hotărâre privind rectificarea nr. 8 a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al comunei Măgura, județul Bacău.

 

– inițiator, Primar – Costraș Iordache


  Nume Data Fișier
ANUNȚ – ORDINEA DE ZI – SEDINTA CL MĂGURA – 16.12.2019 11/12/2019 Descarcă