Ședință a Consiliului Local în data de 26.08.2021, ora 16:00

În conformitate cu prevederile art. 135 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, aducem la cunoștință publică că în data de 26.08.2021, ora 16:00, va loc ședința ordinară a Consiliului Local, care se va desfășura la Școala Emil Brăescu, sat. Măgura, Comuna Măgura, județul Bacău, desfăşurându-se conform prevederilor H.C.L. Măgura nr. 1/ 28.01.2021, H.G. nr. 826 din 5 august 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 11 august 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și a Hotărârii CJSU Bacău nr. 44 din 15.10.2020 privind aprobarea măsurilor suplimentare de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19, unde se va dezbate următorul proiect de ordine de zi:


  Nume Data Fișier
Dispoziția nr.121 din 20.08.2021 20/08/2021 Descarcă
56.1 – adresa de la Institutia Prefectului 20/08/2021 Descarcă
Proiect de hotărâre nr.56 din 20.08.2021 20/08/2021 Descarcă
Proiect de hotărâre nr.55 din 19.08.2021 20/08/2021 Descarcă
Proiect de hotărâre nr.54 din 19.08.2021 20/08/2021 Descarcă
Proiect de hotărâre nr.53 din 19.08.2021 20/08/2021 Descarcă
Anunț ședință CL 26.08.2021 20/08/2021 Descarcă
  Nume Data Fișier