Ședință a Consiliului Local în data de 24.06.2021, ora 16:00

În conformitate cu prevederile art. 135 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, aducem la cunoștință publică că în data de 24.06.2021, ora 16:00
, care va loc la Școala Emil Brăescu, sat. Măgura, Comuna Măgura, județul Bacău, desfăşurându-se conform prevederilor H.C.L. Măgura nr.18/ 30.03.2021, H.G. nr. 636/ 09.06.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, unde se va dezbate următorul proiect de ordine de zi


  Nume Data Fișier
ANUNȚ- ORDINEA DE ZI – PT. SED. CL – 24.06.2021 18/06/2021 Descarcă
Proiect nr.45 din 18.06.2021 18/06/2021 Descarcă
Proiect nr.44 din 17.06.2021 18/06/2021 Descarcă
Dispoziția nr.100 din 18.06.2021 18/06/2021 Descarcă