Ședință a Consiliului Local în data de 08.09.2021, ora 16:00

În conformitate cu prevederile art. 135 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, aducem la cunoștință publică că în data de 08.09.2021, ora 1600, se va desfășura ședința extraordinara a Consiliului Local Măgura, care va loc la Școala Emil Brăescu, sat. Măgura, Comuna Măgura, județul Bacău, desfăşurându-se conform prevederilor H.C.L. Măgura nr.18/ 30.03.2021, H.G. nr. 826 din 5 august 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 11 august 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, unde se va dezbate următorul proiect de ordine de zi:

Art. I. 

  1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1.464.154 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal – bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache.

  • Proiect de Hotărâre privind rectificarea nr. 3 a Bugetului  de venituri si cheltuieli pe anul 2021  al comunei Magura, județul Bacău

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache.

  • Proiect de Hotărâre privind participarea COMUNEI MĂGURA la elaborarea Studiului de oportunitate și de fundamentare pentru delegarea gestiunii serviciului public local de călători prin curse regulate în Municipiul Bacău și Zona Metropolitană, a Regulamentului serviciului, a documentației de atribuire și la elaborarea unui Studiu de trafic pentru tren urban

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache.

Art. II.  Având în vedere H.G. nr. 826 din 5 august 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 11 august 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și aHotârârii CJSU Bacău nr. 44 din 15.10.2020 privind aprobarea măsurilor suplimentare de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19, ședința se va desfășura cu respectarea următoarelor măsuri, dar fară a se limita la acestea (conform legislației în vigoare la data organizării), astfel: obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, în toate spaţiile publice  închise și deschise, menţinerea distanţei fizice de minimum 2 metri între participanţi.


  Nume Data Fișier
Proiect HCL nr.62 din 08.09.2021 08/09/2021 Descarcă
Proiect HCL nr.61 din 08.09.2021 08/09/2021 Descarcă
ANUNȚ – ORDINEA DE ZI – PT. SED. CL – 08.09.2021 03/09/2021 Descarcă
P HCL nr.60 din 02.09.2021 03/09/2021 Descarcă
P HCL nr.59 din 02.09.2021 03/09/2021 Descarcă
P HCL nr.58 din 02.09.2021 03/09/2021 Descarcă
D. nr. 123 – CONVOCARE sed CL – pentru 08.09.2021 03/09/2021 Descarcă
  Nume Data Fișier