Invitație de participare pentru proiectul ”REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL, SAT MAGURA, COMUNA MAGURA, JUDETUL BACAU”

Comuna Magura, in calitate de autoritate contractanta, prin prezenta va invita sa participati la procesul de atribuire a contractului de furnizare “REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL, SAT MAGURA, COMUNA MAGURA, JUDETUL BACAU”
Modalitatea de atribuire a contractului de achizitie publica: achizitie directa, in conformitate cu art. 7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv, Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse, in cazul in care valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica decat 135.060 lei pentru achizitiile de produse.