1

Invitație de participare pentru proiectul ”REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL, SAT MAGURA, COMUNA MAGURA, JUDETUL BACAU”

Publicat la: 5 august 2020


Comuna Magura, in calitate de autoritate contractanta, prin prezenta va invita sa participati la procesul de atribuire a contractului de furnizare „REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL, SAT MAGURA, COMUNA MAGURA, JUDETUL BACAU”
Modalitatea de atribuire a contractului de achizitie publica: achizitie directa, in conformitate cu art. 7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv, Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse, in cazul in care valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica decat 135.060 lei pentru achizitiile de produse.


Adresă Link: https://primaria-magura.ro/invitatie-de-participare-pentru-proiectul-reabilitare-modernizare-si-dotare-camin-cultural-sat-magura-comuna-magura-judetul-bacau/