Anunț decizie etapă de încadrare

UAT Comuna Magura titular al proiectului”Modernizare drumuri de interes local, comuna Magura, judetul Bacau”, anunta publicul interesat asupra  luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bacau, ca nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului si nu necesita evaluarea adecvata, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul propus a fi realizat in comuna Magura, sat Magura, judetul Bacau.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi  consultate la sediul APM Bacau, str Oituz, nr.23, in zilele de luni-joi intre orele 8- 16.30 si vineri intre orele 8 – 14 si la urmatoarea adresa de internet:http://apmbc.anpm.ro.


  Nume Data Fișier
ANUNT 27.07.2018 26/07/2018 Descarcă