Ambrozia trebuie eliminată de pe toate terenurile intravilane sau extravilane

Revenim cu subiectul ambrozia.
Ambrozia trebuie eliminată de pe toate terenurile intravilane sau extravilane, precizând că sancţiunile pentru nerespectarea legii pot ajunge până la 20.000 de lei.

”Popular i se spune iarba pârloagelor sau iarba pustiei, buruiana care poate provoca alergii severe, dacă este lăsată să se răspândească. Pentru evitarea instalării şi răspândirii ambroziei şi pentru eliminarea ei de pe terenurile intravilane sau extravilane Legea 62/2018 obligă proprietarii sau deţinătorii sau administratorii de terenuri intravilane şi extravilane să desfăşoare lucrări de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii denumită ştiinţific Ambrosia artemisiifolia”.

Proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole au obligaţia să desfăşoare anual, în perioadă cuprinsă între răsărirea acestei plante şi apariţia primelor inflorescenţe, până cel târziu la 30 iunie, lucrări de întreţinere a terenurilor prin diferite metode, până la sfârşitul perioadei de vegetaţie a ambroziei, astfel încât planta să nu răspândească polenul care conţine multiple fragmente alergizante.

”Sancţiunile aplicabile pentru neîndeplinirea obligaţiilor stabilite de Legea 62/2018 sunt reprezentate de amenzi de la 1.000 de lei, la 5.000 de lei, pentru persoanele fizice şi de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru persoanele juridice prevăzute la art. 3 din lege.
 Modul în care se face prevenirea sau combaterea buruienii este lăsat la latitudinea proprietarilor şi administratorilor de terenuri extravilane sau intravilane”.
Rog sa-mi semnalati prezenta acestei plante acolo unde propretarii sau administratorii terenurilor respective nu si-au facut datoria.
 Fie prin e-mailul:viceprimar@primaria-magura.ro
Sau la telefon:0747644612
Cu respect,
Viceprimar
Hamad Al-Essa Talal