Informare – serviciul public de apă și canal


  Nume Data Fișier
INSTIINTARE 23/11/2022 Descarcă

Vă informăm că plata consumului de apă potabilă și canalizarea se face doar la casieria primăriei Magura sau in contul primariei pentru apa canal prin internet banking: cont iban RO26TREZ061502205X017385.
Contractele incheiate cu SC GOLDL Emilian SRL nu mai sunt valabile.
Cei care nu au încheiat contractul pentru apă potabilă și canal cu comuna Magura au obligatia ca de urgență să se prezinte la sediul primăriei,in cel mult 10 zile lucratoare de la data primirii instiintarii, să încheie aceste contracte cu urmatoarele documente:
 Carte de identitate/buletin de identitate,
 Index apometru,
 Serie apometru
 Prezenta instiintare
In caz de neprezentare consideram ca nu doriti sa beneficiati de serviciul public de apa si canal al com. Magura si vom trece la debransare.