In atentia persoanelor care doresc sa beneficieze de ajutor de incalzire

 • AJUTORUL DE INCALZIRE SE ACORDA:

  • numai pentru un singur sistem de incalzire
  • numai familiilor si/sau persoanelor singure care nu beneficiaza de alte forme de sprijin pentru incalzirea locuintei
  • numai pentru o singura locuinta (pentru locuinta de domiciliu sau de resedinta)
  • numai titularului contractului/conventiei individuale incheiat/incheiate cu furnizorul
  • numai consumatorilor vulnerabili care nu detin alta forma de incalzire, au fost debransati de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale si au contracte valabile de furnizare a energiei electrice (in cazul solicitarii ajutorului pentru incalzirea cu energie electrica)

 • AJUTORUL DE INCALZIRE NU SE ACORDA PERSOANELOR CARE:

  • DETIN 2 LOCUINTE
  • DETIN 1 AUTOVEHICUL/ MOTOCICLETA CU O VECHIME MAI MICA DE 10 ANI
  • DETIN 2 AUTOTURISME/ 2 MOTOCICLETA MAI VECHI DE 10 ANI
  • DETIN TRACTOR/ AUTOUTILITARA/ CAMION/ UTILAJE DE PRELUCRAT LEMNE
  • AU DEPOZITE BANCARE MAI MARI DE 3000 LEI
  • AU SUBVENTIE APIA
  • DETIN 2000 MP INTRAVILAN
  • AU VENIT MAI MARE DE 1386/PERSOANA PENTRU FAMILIILE CU MAI MULTI MEMBRI SAU 2053 PENTRU PERSOANA SINGURA

 • ACTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINȚEI
  Nr crt DOCUMENTUL NECESAR
  1. CERERE TIP – Primarie
  2. DOVATA DETINERE LOCUINTA – titular: contract vânzare-cumparare cu clauza de intreținere/certificat de moștenitor/hotarâre judecatoreasca de dobândire a locuinței/autorizație de construcție/ proces verbal de recepție
  sau
  comodat/ contract inchiriere – incheiate la notar sau cu o firma
  3. COPII ACTE DE IDENTITATE pentru toți cei care locuiesc in locuința respectiva: CI/ BI, CC, CN, CD
  4. ADEVERINȚA ELEV/ STUDENT – copii peste 16 ani
  5. DOCUMENTE VENIT: cupon pensie/ indemnizatie, adeverințe salariat – salariul net, alte doc justificative
  6. ADEVERINȚE DE VENIT DE LA ADMINISTRAȚIA FINANCIARA/ PRIMARIE
  7. ADEVERINTA REGISTRUL AGRICOL – PRIMARIE
  8. CERTIFICAT FISCAL
  9. FACTURA recenta gaze/ energie electrica
  Alte documente
  10. Copie de pe cartea de identitate a masinii, in cazul celor care dețin auto/moto.
  11. Declaratie pe propria raspundere
  12. Declarație solicitant privind protecția datelor cu caracter personal conform regulament UE
  13. adeverințe de la primariile de domiciliu pentru persoanele care au alt domiciliu, din care sa reiasa ca nu au solicitat ajutorul de incalzire, adeverințe privind bunurile cu care aceștia figureaza in localitațile de domiciliu și pentru persoanele fara venituri, adeverințe de venit;
  14. Ancheta sociala – In cazul solicitarii ajutorului pentru energie electrica

  !!! Veniturile banești se vor cumula cu alte tipuri de venituri materiale.

 • SUME ACORDATE DIN VALOAREA DE REFERINTA*
  Venit mediu lunar

  pe membru de familie sau persoana singura

  Suma decontata de AJPIS furnizorului (% din valoarea de referința prevazuta de lege, dar nu mai mult de valoarea totala a facturii)
  Mai mic de 200 lei 100%
  Intre 200,1 si 320 lei 90%
  Intre 320,1 si 440 lei 80%
  Intre 440,1 si 560 lei 70%
  Intre 560,1 si 680,1 lei 60%
  Intre 680,1 lei si 920 lei 50%
  Intre 920, 1 si 1040 lei 40 %
  Intre 1040,1 lei si 1160 lei 30%
  Intre 1160,1 si 1280 lei 20%
  Intre 1280,1 si 1386 lei –pe membru de familie 10%
  Intre 1280,1 si 2053 lei pentru persoana singura 10%

  *Valoarea de referinta, in functie de sistemul de incalzire utilizat, se actualizeaza prin hotarâre a Guvernului si nu poate fi mai mica de:

  1. a) 250 lei/luna, pentru gaze naturale;
  2. b) 500 lei/luna, pentru energie electrica;
  3. c) 320 lei/luna, pentru combustibili solizi si/sau petrolieri

Mai multe detalii la tel. 0234 212406 /  mobil 0766341253 sau 0742685630 de luni – joi in intervalul orar 8:00  – 16:30 si vinery 8:00 – 14:00, persoana de contact Elena Ungureanu