Anunț privind vânzarea bunurilor imobile nr.A_EIS 6304/04.09.2019

In, temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu rnodificarile și completarile ulterioare, va facem cunoscut ca în ziua de 17, luna SEPTEMBRIE, ora 11.00, anul 2019, în localitatea lasi, str. A Panu, nr. 26, se vor vinde la licitație, urmatoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului/tertei persoane ISAILA MARIUS OVIDIU, a-1-a licltatie: 


  Nume Data Fișier
Anunt ANAF 10/09/2019 Descarcă