Anunț – Achiziție directă pentru atribuirea contractului de lucrări „ Reparații construcție Cișmea situată în sat Crihan, com Măgura, jud. Bacău”

Autoritatea contractantă: Primăria comunei Măgura, cu sediul în comuna Măgura, sat Măgura, Tel./fax-0234-212406, e-amil primariamagurabacau@yahoo.com, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteți oferta dumneavoastră de preț pentru servicii „ Renovarea construcției Cișmea, situată în sat Crihan, com Măgura, jud. Bacău.”

Informații suplimentare găsiți în fișierul atașat.


  Nume Data Fișier
Anunt achizitie directa reparatie constructie cismea 15/02/2018 Descarcă