Sedinţa ordinară a Consiliului Local Măgura în data de 26.10.2020, ora 14:00

În conformitate cu prevederile art. 135 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, aducem la cunoștință publică că în data de 20.11.2020, ora 1400, va avea loc la Școala Emil Brăescu, sat. Măgura, Comuna Măgura, județul Bacău, şedinţa ordinară care se va desfășura conform H.C.L. Măgura nr. 13/ 30.03.2020, Hotărârea Guvernului nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și a Hotârârii CJSU Bacău nr. 44 din 15.10.2020 privind aprobarea măsurilor suplimentare de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19, unde se va dezbate următorul proiect de ordine de zi:


  Nume Data Fișier
ANUNȚ ordine de zi 23/11/2020 Descarcă