Ședință extraordinară în data de 20.12.2021 ora 16:00

În conformitate cu prevederile art. 135 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, aducem la cunoștință publică că în data de 20.12.2021, ora 16:00, se va desfășura ședința extraordinara a Consiliului Local Măgura, care va loc la Școala Emil Brăescu, sat. Măgura, Comuna Măgura, județul Bacău, desfăşurându-se conform prevederilor H.C.L. Măgura nr.18/30.03.2021, H.G. nr. 1.242 din 8 decembrie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 decembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, unde se va dezbate următorul proiect de ordine de zi:


  Nume Data Fișier
Anunț ordinea de zi 15/12/2021 Descarcă
Proiect de hotărâre nr.91 din 15.12.2021 15/12/2021 Descarcă
Proiect de hotărâre nr.91 Anexa 15/12/2021 Descarcă
Proiect de hotărâre nr.90 din 15.12.2021 15/12/2021 Descarcă
Proiect de hotărâre nr.90 Anexa 15/12/2021 Descarcă
Proiect de hotărâre nr.89 din 15.12.2021 15/12/2021 Descarcă
Proiect de hotărâre nr.88 din 14.12.2021 15/12/2021 Descarcă
Proiect de hotărâre nr.87 din 14.12.2021 15/12/2021 Descarcă
Proiect de hotărâre nr.87 Anexa nr.2 15/12/2021 Descarcă
Proiect de hotărâre nr.87 anexa nr.1 15/12/2021 Descarcă
Proiect de hotărâre nr.85 din 02.12.2021 15/12/2021 Descarcă
Proiect de hotărâre nr.85 -anexa 15/12/2021 Descarcă
Dispoziția nr.161 din 15.12.2021 15/12/2021 Descarcă
  Nume Data Fișier