Ședință extraordinară de îndată 07.02.2022 ora 16:00

În conformitate cu prevederile art. 135 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, aducem la cunoștință publică că în datade07.02.2022, ora 1600, va avea loc sedința extraordinară convocată de îndată, la Școala Emil Brăescu, sat. Măgura, Comuna Măgura, județul Bacău, desfăşurându-se conform prevederilor H.C.L. Măgura nr. 18/ 30.03.2021 și H.G. nr. 34 din 6 ianuarie 2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, unde se va dezbate următorul proiect de ordine de zi:

  1. Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 71/ 28.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție  “Modernizare drumuri de interes local Zona Metalbac – Cujbic, satul Măgura, comuna Măgura, judetul Bacau”, prin Programul national de investitii ,,Anghel Saligny” aprobat prin O.U.G. nr. 95/2021

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache.

Art. II.  Având în vedere H.G. nr. 34 din 6 ianuarie 2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ședința se va desfășura cu respectarea următoarelor măsuri, dar fară a se limita la acestea (conform legislației în vigoare la data organizării), astfel: obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, în toate spaţiile publice închise, menţinerea distanţei fizice de minimum 2 metri între participanţi.

SECRETARUL GENERAL AL

COMUNEI MĂGURA,
Elena Irina Silav


  Nume Data Fișier
ANUNȚ – ORDINEA DE ZI – PT. SED. CL extraordinara convocata de indata in – 07.02.2022 04/02/2022 Descarcă
Dispoziția nr.17 din 04.02.2022 04/02/2022 Descarcă
Proiect de hotărâre nr.5 din 04.02.2022 04/02/2022 Descarcă
Anexa 1- Drum Magura- Cujbic-v1 04/02/2022 Descarcă