Sedinţa extraordinară a Consiliului Local Măgura în data de 30.03.2020, ora 12:00

În conformitate cu prevederile art. 135 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, aducem la cunoștință publică că în data de 30.03.2020, ora 1200, la sediul Primariei Comunei Măgura, județul Bacău va avea loc Sedinţa extraordinară a Consiliului Local Măgura, când se va dezbate următorul proiect de ordine de zi:

 

Art. I. 

1.              Proiect de Hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 71/ 31.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al Comunei Măgura, județul Bacău,  revizuit conform O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache.

2.              Proiect de Hotărâre privind modificarea lit. a) pct. 1 și lit. c) pct. 5 din anexa la H.C.L. nr.  11/ 31.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru functiile publice si functiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Măgura

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache.

3.              Referat nr. 3115/ 25.03.2020 întocmit de domnii consilieri locali: Berușcă Lucian, Chitic Constantin, Ciorcilă Răzvan, Marcu Adrian și Chelaru Petru – Valentin

4.              Referatul nr. 3101/ 25.03.2020 întocmit de dl. consilier Trăistaru Constantin.

 

Art. II.  Având în vedere Ordonanțele militare nr. 1, 2 și 3/ 2020, în sala de ședințe consilierii vor intra pe rând, în număr restrâns, echipați corespunzător, cu  respectarea unei distanţe de siguranţă de minimum 1,5 metri.

 

 

 

 

 

SECRETARUL GENERAL AL

 COMUNEI MĂGURA,

Elena Irina Apetroaei 


  Nume Data Fișier
ANUNȚ sedință CL – 30.03.2020 26/03/2020 Descarcă
Proiect_HCL_nr._2856_-_stabilire_coef._buldoexcavatorist.pdf 26/03/2020 Descarcă
Proiect_HCL_nr._3104_-_25.03.2020_-_completare_-_regulament_de_org._Consiliu_Local.pdf 26/03/2020 Descarcă
RAPORT_nr._3105_25.03.2020-__secretar_-_completare_-_regulament_de_organizare_si_functionare_CL.pdf 26/03/2020 Descarcă
REFERAT_-_3101_-_20.03.2020.pdf 26/03/2020 Descarcă
Referat_de_aprobare_-_Raport_-_stabilire_coef_buldoexcavatorist.pdf 26/03/2020 Descarcă
Referat_de_aprobare_-3103_-_25.03.2020_-completare_-__REGULAMENT_CL.pdf 26/03/2020 Descarcă
REFERAT_nr._3115_-_25.03.2020.pdf 26/03/2020 Descarcă
  Nume Data Fișier