Nr. Data Conținut Fișier Anexă
35 25/06/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea majorării cu 10% a salariilor de bază și a indemnizaţiilor lunare pentru funcționarii publici, personalul contractual și funcțiile de demnitate publică din cadrul UAT Comuna Măgura, județul Bacău și modificarea/completarea Hotărârii Consiliului local al Comunei Măgura nr.32/ 27.04.2023 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea majorării cu 10% a salariilor de bază și a indemnizaţiilor lunare pentru funcționarii publici, personalul contractual și funcțiile de demnitate publică din cadrul UAT Comuna Măgura, județul Bacău și modificarea/completarea Hotărârii Consiliului local al Comunei Măgura nr.32/ 27.04.2023

Descarcă

38 21/06/2024 [Caracter normativ] privind sancționarea viceprimarului Comunei Măgura, Județul Bacău, domnul Hamad Al Essa Talal, prin diminuarea indemnizației de viceprimar cu 10% pe o perioada de 3 luni Descarcă

[Caracter normativ] privind sancționarea viceprimarului Comunei Măgura, Județul Bacău, domnul Hamad Al Essa Talal, prin diminuarea indemnizației de viceprimar cu 10% pe o perioada de 3 luni

Descarcă

37 21/06/2024 [Caracter normativ] privind avizare “PUZ pentru construire case, intravilan, sat Crihan, și extravilan comuna Măgura, beneficiari: Vasiloiu Ionel și Vasiloiu Doinița Descarcă

[Caracter normativ] privind avizare “PUZ pentru construire case, intravilan, sat Crihan, și extravilan comuna Măgura, beneficiari: Vasiloiu Ionel și Vasiloiu Doinița

Descarcă

36 20/06/2024 [Caracter normativ] privind avizare “PUZ pentru construire locuință individuală, anexă și împrejmuire teren și branșare/racordare la utilități”, sat Măgura, str. Poligonului, nr.26, comuna Măgura, județul Bacău, beneficiari: Teletin Daniel-Ciprian și Teletin Olivia Descarcă

[Caracter normativ] privind avizare “PUZ pentru construire locuință individuală, anexă și împrejmuire teren și branșare/racordare la utilități”, sat Măgura, str. Poligonului, nr.26, comuna Măgura, județul Bacău, beneficiari: Teletin Daniel-Ciprian și Teletin Olivia

Descarcă

34 20/06/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al primarului comunei Măgura, precum și aprobarea statului de funcții și a organigramei în conformitate cu Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung și OUG nr. 115/ 2023 Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al primarului comunei Măgura, precum și aprobarea statului de funcții și a organigramei în conformitate cu Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung și OUG nr. 115/ 2023

Descarcă Descarcă

33 27/05/2024 [Caracter normativ] privind însușirea și confirmarea identității unui bun care aparține domeniului privat al comunei Măgura, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind însușirea și confirmarea identității unui bun care aparține domeniului privat al comunei Măgura, județul Bacău

Descarcă

32 24/04/2024 [Caracter normativ] privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Măgura pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 23.05.2024/24.05.2024 Descarcă

[Caracter normativ] privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Măgura pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 23.05.2024/24.05.2024

Descarcă

31 18/04/2024 [Caracter normativ] privind amplasarea de terminale automate de depozitare și livrare colete (locker EASYBOX) pe raza comunei Măgura, prin ocuparea temporară de terenuri din domeniul public al comunei Măgura, județul Bacău

Descarcă

[Caracter normativ] privind amplasarea de terminale automate de depozitare și livrare colete (locker EASYBOX) pe raza comunei Măgura, prin ocuparea temporară de terenuri din domeniul public al comunei Măgura, județul Bacău

Descarcă

30 18/04/2024 [Caracter normativ] privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai – iulie 2024

Descarcă

[Caracter normativ] privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai – iulie 2024

Descarcă

29 18/04/2024 [Caracter normativ] privind însușirea și confirmarea identităţii unor bunuri care aparţin domeniului public al Comunei Măgura, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind însușirea și confirmarea identităţii unor bunuri care aparţin domeniului public al Comunei Măgura, județul Bacău

Descarcă

28 16/04/2024 [Caracter normativ] privind instituirea unui drept legal de uz si servitute in favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., pentru suprafața de 131,00 mp din nr. cadastral 64074 – din domeniul public al Comunei Măgura, judetul Bacău în vederea realizării lucrării „EXTINDERE REȚEA SI RACORDURI GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ” in sat Măgura, str. Bujorilor, Comuna Măgura, județul Bacău Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind instituirea unui drept legal de uz si servitute in favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., pentru suprafața de 131,00 mp din nr. cadastral 64074 – din domeniul public al Comunei Măgura, judetul Bacău în vederea realizării lucrării „EXTINDERE REȚEA SI RACORDURI GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ” in sat Măgura, str. Bujorilor, Comuna Măgura, județul Bacău

Descarcă Descarcă

27 12/04/2024 [Caracter normativ] privind conferirea titlului de ”CETĂŢEAN DE ONOARE al Comunei Măgura, județul Bacău” domnului Iorga Gheorghe – profesor doctor Descarcă

[Caracter normativ] privind conferirea titlului de ”CETĂŢEAN DE ONOARE al Comunei Măgura, județul Bacău” domnului Iorga Gheorghe – profesor doctor

Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă