Nr. Data Conținut Fișier Anexă
91 24/11/2022 [Caracter normativ] privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacău – A.D.I.B. in vederea exercitarii votului Consiliul Local al comunei Măgura Descarcă

[Caracter normativ] privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacău – A.D.I.B. in vederea exercitarii votului Consiliul Local al comunei Măgura

Descarcă

89 22/11/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea colaborării interinstituțională a Comuna Măgura, judetul Bacau cu Ministerul Muncii si Solidarității Sociale (MMSS), in cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963 Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea colaborării interinstituțională a Comuna Măgura, judetul Bacau cu Ministerul Muncii si Solidarității Sociale (MMSS), in cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963

Descarcă Descarcă

88 22/11/2022 [Caracter normativ] privind aprobare “PUZ PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA DE SERVICIU D+P+2E SI IMPREJMUIRE TEREN & BRANSARE/RACORDARE LA UTILITATI”, sat Dealu Mare, comuna Măgura, județul Bacău, beneficiar: SC FILMIR PROD SRL Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobare “PUZ PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA DE SERVICIU D+P+2E SI IMPREJMUIRE TEREN & BRANSARE/RACORDARE LA UTILITATI”, sat Dealu Mare, comuna Măgura, județul Bacău, beneficiar: SC FILMIR PROD SRL

Descarcă

87 22/11/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea cuantumului burselor lunare de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2022-2023 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea cuantumului burselor lunare de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2022-2023

Descarcă

86 09/11/2022 [Caracter normativ] privind rectificarea nr. 3 a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al comunei Măgura, județul Bacău Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind rectificarea nr. 3 a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al comunei Măgura, județul Bacău

Descarcă Descarcă

85 21/10/2022 [Caracter normativ] privind alegerea președintelui de sedință pentru perioada noiembrie 2022 – ianuarie 2023 Descarcă

[Caracter normativ] privind alegerea președintelui de sedință pentru perioada noiembrie 2022 – ianuarie 2023

Descarcă

84 21/10/2022 [Caracter normativ] privind participarea UAT Comuna Măgura, județul Bacău la elaborarea ,,Studiului de oportunitate pentru gestionarea câinilor fara stăpân, a regulamentului serviciului si a documentaţiei de atribuire in vederea delegării serviciului de gestionare a câinilor fara stăpân “ Descarcă

[Caracter normativ] privind participarea UAT Comuna Măgura, județul Bacău la elaborarea ,,Studiului de oportunitate pentru gestionarea câinilor fara stăpân, a regulamentului serviciului si a documentaţiei de atribuire in vederea delegării serviciului de gestionare a câinilor fara stăpân “

Descarcă

83 21/10/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea Regulamentului de utilizare si funcţionare a locurilor de joaca, aflate in administrarea comunei Măgura, judetul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea Regulamentului de utilizare si funcţionare a locurilor de joaca, aflate in administrarea comunei Măgura, judetul Bacău

Descarcă

82 21/10/2022 [Caracter individual] privind aprobare “PUZ PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA SI IMPREJMUIRE TEREN, sat Magura, comuna Magura, judetul Bacau beneficiari: BULAI LEONARD IOAN SI BULAI ELENA DACIANA

[Caracter individual] privind aprobare “PUZ PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA SI IMPREJMUIRE TEREN, sat Magura, comuna Magura, judetul Bacau beneficiari: BULAI LEONARD IOAN SI BULAI ELENA DACIANA

81 21/10/2022 [Caracter normativ] privind scoaterea din funcţiune şi casarea unui mijloc fix – Autoutilitară Dacia – camion 4 uși, an de fabricație 2005, proprietatea privată a comunei Măgura, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind scoaterea din funcţiune şi casarea unui mijloc fix – Autoutilitară Dacia – camion 4 uși, an de fabricație 2005, proprietatea privată a comunei Măgura, județul Bacău

Descarcă

80 20/10/2022 [Caracter normativ] pentru modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 19/ 23.03.2022 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Măgura și a celorlalte structuri şi servicii publice subordonate Consiliului Local al comunei Măgura Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] pentru modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 19/ 23.03.2022 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Măgura și a celorlalte structuri şi servicii publice subordonate Consiliului Local al comunei Măgura

Descarcă Descarcă

79 05/10/2022 [Caracter normativ] privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Grupul de Acţiune Locală ”PLAIURILE BISTRIŢEI”, a unui teren în suprafaţă de 1344 mp, cu nr. cad. 64748, parte din domeniul public al comunei Măgura, situat în sat. Măgura, pe perioadă de 8 ( opt) ani, cu destinaţia amplasare de standuri expoziţionale din lem Descarcă

[Caracter normativ] privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Grupul de Acţiune Locală ”PLAIURILE BISTRIŢEI”, a unui teren în suprafaţă de 1344 mp, cu nr. cad. 64748, parte din domeniul public al comunei Măgura, situat în sat. Măgura, pe perioadă de 8 ( opt) ani, cu destinaţia amplasare de standuri expoziţionale din lem

Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă