Nr. Data Conținut Fișier Anexă
53 28/06/2022 [Caracter normativ] privind avizare “INTOCMIRE PUZ PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA SI IMPREJMUIRE TEREN, sat Magura, str. Proiectantului nr. 23, comuna Magura, judetul Bacau beneficiari: BULAI LEONARD IOAN SI BULAI ELENA DACIANA Descarcă

[Caracter normativ] privind avizare “INTOCMIRE PUZ PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA SI IMPREJMUIRE TEREN, sat Magura, str. Proiectantului nr. 23, comuna Magura, judetul Bacau beneficiari: BULAI LEONARD IOAN SI BULAI ELENA DACIANA

Descarcă

52 28/06/2022 [Caracter normativ] privind avizare “INTOCMIRE PUZ PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA, MAGAZIE, GARAJ SI IMPREJMUIRE TEREN & BRANSARE/RACORDARE LA UTILITATI”, sat Magura, str. Proiectantului nr. 10, comuna Magura, judetul Bacau, beneficiar: HOSTIUC TAMARA Descarcă

[Caracter normativ] privind avizare “INTOCMIRE PUZ PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA, MAGAZIE, GARAJ SI IMPREJMUIRE TEREN & BRANSARE/RACORDARE LA UTILITATI”, sat Magura, str. Proiectantului nr. 10, comuna Magura, judetul Bacau, beneficiar: HOSTIUC TAMARA

Descarcă

51 24/06/2022 [Caracter normativ] privind instituirea unui drept legal de uz si servitute in favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., pentru suprafață de 63 mp in vederea realizării lucrării „ Intărire rețea energie electrica pentru zona strada Florilor, sat Măgura, comuna Măgura, județul Bacău” Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind instituirea unui drept legal de uz si servitute in favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., pentru suprafață de 63 mp in vederea realizării lucrării „ Intărire rețea energie electrica pentru zona strada Florilor, sat Măgura, comuna Măgura, județul Bacău”

Descarcă Descarcă

50 23/06/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea achiziționării unor imobile, teren sși construcții situate în sat Măgura, strada Emil Brăescu nr. 415, comuna Măgura, județul Bacău, în scris in Cartea Funciara nr. 65510 in vederea construirii unui dispensar medical/sediu adminsitrativ-Primarie/amenajare pentru gararea utilajelor Serviciului Public Gospodarire Comunala Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea achiziționării unor imobile, teren sși construcții situate în sat Măgura, strada Emil Brăescu nr. 415, comuna Măgura, județul Bacău, în scris in Cartea Funciara nr. 65510 in vederea construirii unui dispensar medical/sediu adminsitrativ-Primarie/amenajare pentru gararea utilajelor Serviciului Public Gospodarire Comunala

Descarcă

49 23/06/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea inchirierii, prin licitaţie publică, a unui spaţiului proprietatea publică a Comunei Măgura, în suprafaţă de 19,67 mp situat in sat Măgura, str. Emil Brăescu nr. 1161, comuna Măgura, județul Bacau, inscris în CF 60500, având nr. cad. 60500 – C2 – Anexa – 1 cameră, pentru destinaţie – comercializare produse farmaceutice de uz veterinar şi produse fitosanitare Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea inchirierii, prin licitaţie publică, a unui spaţiului proprietatea publică a Comunei Măgura, în suprafaţă de 19,67 mp situat in sat Măgura, str. Emil Brăescu nr. 1161, comuna Măgura, județul Bacau, inscris în CF 60500, având nr. cad. 60500 – C2 – Anexa – 1 cameră, pentru destinaţie – comercializare produse farmaceutice de uz veterinar şi produse fitosanitare

Descarcă Descarcă

48 23/06/2022 [Caracter normativ] pentru modificare H.C.L. nr. 43/ 26.05.2022 privind demolarea Școlii Generale Sohodol din sat Sohodol, comuna Măgura, judeţul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] pentru modificare H.C.L. nr. 43/ 26.05.2022 privind demolarea Școlii Generale Sohodol din sat Sohodol, comuna Măgura, judeţul Bacău

Descarcă

47 22/06/2022 [Caracter normativ] pentru modificare HCL nr. 42/ 26.05.2022 privind demolarea construcţiilor – C1 – Atelier Scoala si C3 – WC – (CF 60264) din curtea – Scoala Gimnaziala “ EMIL BRĂESCU” situata in sat. Măgura, comuna Măgura, judeţul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] pentru modificare HCL nr. 42/ 26.05.2022 privind demolarea construcţiilor – C1 – Atelier Scoala si C3 – WC – (CF 60264) din curtea – Scoala Gimnaziala “ EMIL BRĂESCU” situata in sat. Măgura, comuna Măgura, judeţul Bacău

Descarcă

46 22/06/2022 [Caracter normativ] pentru aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitare Bacău– ADIB pentru anul 2022 Descarcă

[Caracter normativ] pentru aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitare Bacău– ADIB pentru anul 2022

Descarcă

45 22/06/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”, pentru anul 2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”, pentru anul 2022

Descarcă

44 19/05/2022 [Caracter normativ] privind demolarea Scolii Generale Sohodol din sat Sohodol, comuna Măgura, judeţul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind demolarea Scolii Generale Sohodol din sat Sohodol, comuna Măgura, judeţul Bacău

Descarcă

43 19/05/2022 [Caracter normativ] privind demolarea construcţiilor – C1 – Atelier Scoala si C3 – WC – (CF 60264) din curtea – Scoala Gimnaziala “ EMIL BRĂESCU” situata in sat. Măgura, comuna Măgura, judeţul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind demolarea construcţiilor – C1 – Atelier Scoala si C3 – WC – (CF 60264) din curtea – Scoala Gimnaziala “ EMIL BRĂESCU” situata in sat. Măgura, comuna Măgura, judeţul Bacău

Descarcă

42 19/05/2022 [Caracter normativ] privind avizare “PUZ PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA DE SERVICIU D+P+2E SI IMPREJMUIRE TEREN & BRANSARE/RACORDARE LA UTILITATI”, sat Dealu Mare, comuna Magura, judetul Bacau, beneficiar: SC FILMIR PROD SRL Descarcă

[Caracter normativ] privind avizare “PUZ PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA DE SERVICIU D+P+2E SI IMPREJMUIRE TEREN & BRANSARE/RACORDARE LA UTILITATI”, sat Dealu Mare, comuna Magura, judetul Bacau, beneficiar: SC FILMIR PROD SRL

Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă