Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative


  Nr. Data Conținut Fișier Anexă
51 13/07/2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința Consiliului Local din data de 19.07.2021 Descarcă

privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința Consiliului Local din data de 19.07.2021

Descarcă

50 12/07/2021 privind alegerea președintelui de sedință pentru perioada august – octombrie 2021 Descarcă

privind alegerea președintelui de sedință pentru perioada august – octombrie 2021

Descarcă

49 08/07/2021 privind aprobarea contribuției la finanțarea costurilor anuale de întreținere a persoanelor cu handicap pentru anul 2021 Descarcă Descarcă

privind aprobarea contribuției la finanțarea costurilor anuale de întreținere a persoanelor cu handicap pentru anul 2021

Descarcă Descarcă

48 06/07/2021 privind aprobarea cotizației anuale pentru anul 2021 la patrimoniul Asociației GAL „Plaiurile Bistriței” Descarcă Descarcă

privind aprobarea cotizației anuale pentru anul 2021 la patrimoniul Asociației GAL „Plaiurile Bistriței”

Descarcă Descarcă

47 06/07/2021 privind rectificarea nr.1 a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al comunei Măgura, jud. Bacău Descarcă Descarcă

privind rectificarea nr.1 a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al comunei Măgura, jud. Bacău

Descarcă Descarcă

46 23/06/2021 privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna
Măgura pentru ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău
convocată pentru data de 25.06.2021 și pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C.
Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 28.06.2021
Descarcă

privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna
Măgura pentru ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău
convocată pentru data de 25.06.2021 și pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C.
Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 28.06.2021

Descarcă

45 18/06/2021 privind aprobarea înființării unui cabinet medical școlar pentru unitățile de învățământ din
U.A.T COMUNA MĂGURA, Jud. Bacău
Descarcă

privind aprobarea înființării unui cabinet medical școlar pentru unitățile de învățământ din
U.A.T COMUNA MĂGURA, Jud. Bacău

Descarcă

44 17/06/2021 privind neasumare a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea
măsurilor educative aferente Programului pentru scoli al Romaniei, la nivelul comunei MAGURA, judeţul Bacău
Descarcă

privind neasumare a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea
măsurilor educative aferente Programului pentru scoli al Romaniei, la nivelul comunei MAGURA, judeţul Bacău

Descarcă

43 20/05/2021 privind aprobarea cesiunii Contractului de concesionare nr. 14/ 17.05.2006 Descarcă

privind aprobarea cesiunii Contractului de concesionare nr. 14/ 17.05.2006

Descarcă

42 20/05/2021 privind aprobarea Programului de Gospodarire Comunala al Comunei Măgura, Judetul Bacău Descarcă

privind aprobarea Programului de Gospodarire Comunala al Comunei Măgura, Judetul Bacău

Descarcă

41 20/05/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea autorizaţiei de funcţionare şi profil de activitate şi a orarului de funcţionare pentru agentii economici de pe raza comunei MAGURA, judeţul Bacău Descarcă

pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea autorizaţiei de funcţionare şi profil de activitate şi a orarului de funcţionare pentru agentii economici de pe raza comunei MAGURA, judeţul Bacău

Descarcă

40 20/05/2021 privind avizare “INTOCMIRE P.U.Z. – CONSTRUIRE LOCUINTA + IMPREJMUIRE TEREN & BRANSARE/RACORDARE LA UTILITATI” pentru terenul extravilan situat in sat Magura, comuna Magura, judetul Bacau – beneficiara ROSU ELENA Descarcă Descarcă

privind avizare “INTOCMIRE P.U.Z. – CONSTRUIRE LOCUINTA + IMPREJMUIRE TEREN & BRANSARE/RACORDARE LA UTILITATI” pentru terenul extravilan situat in sat Magura, comuna Magura, judetul Bacau – beneficiara ROSU ELENA

Descarcă Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă