Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative


  Nr. Data Conținut Fișier Anexă
46 12/07/2021 privind alegerea președintelui de sedință pentru perioada august – octombrie 2021 Descarcă

privind alegerea președintelui de sedință pentru perioada august – octombrie 2021

Descarcă

45 12/07/2021 privind aprobarea contributiei la finantarea costurilor anuale de intretinere a persoanelor cu handicap pentru anul 2021 Descarcă Descarcă

privind aprobarea contributiei la finantarea costurilor anuale de intretinere a persoanelor cu handicap pentru anul 2021

Descarcă Descarcă

44 24/06/2021 privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Măgura pentru ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău convocată pentru data de 25.06.2021 și pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 28.06.2021 Descarcă

privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Măgura pentru ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău convocată pentru data de 25.06.2021 și pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 28.06.2021

Descarcă

43 24/06/2021 privind neasumare a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea
măsurilor educative aferente Programului pentru scoli al Romaniei, la nivelul comunei MAGURA, judeţul
Bacău
Descarcă

privind neasumare a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea
măsurilor educative aferente Programului pentru scoli al Romaniei, la nivelul comunei MAGURA, judeţul
Bacău

Descarcă

42 24/06/2021 privind neasumare a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru scoli al Romaniei, la nivelul comunei MAGURA, judeţul Bacău Descarcă

privind neasumare a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru scoli al Romaniei, la nivelul comunei MAGURA, judeţul Bacău

Descarcă

41 27/05/2021 privind aprobarea cesiunii Contractului de concesionare nr. 14/ 17.05.2006 Descarcă

privind aprobarea cesiunii Contractului de concesionare nr. 14/ 17.05.2006

Descarcă

40 27/05/2021 privind aprobarea Programului de Gospodărire Comunala al Comunei Măgura, Județul Bacău Descarcă

privind aprobarea Programului de Gospodărire Comunala al Comunei Măgura, Județul Bacău

Descarcă

39 27/05/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea autorizaţiei de funcţionare şi profil de activitate şi a orarului de funcţionare pentru agentii economici de pe raza comunei MAGURA, judeţul Bacău Descarcă

pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea autorizaţiei de funcţionare şi profil de activitate şi a orarului de funcţionare pentru agentii economici de pe raza comunei MAGURA, judeţul Bacău

Descarcă

38 27/05/2021 privind avizare “INTOCMIRE P.U.Z. – CONSTRUIRE LOCUINTA + IMPREJMUIRE TEREN & BRANSARE/RACORDARE LA UTILITATI” pentru terenul extravilan situat in sat Magura, comuna Magura, judetul Bacau – beneficiara ROSU ELENA Descarcă

privind avizare “INTOCMIRE P.U.Z. – CONSTRUIRE LOCUINTA + IMPREJMUIRE TEREN & BRANSARE/RACORDARE LA UTILITATI” pentru terenul extravilan situat in sat Magura, comuna Magura, judetul Bacau – beneficiara ROSU ELENA

Descarcă

37 27/05/2021 privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Măgura în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., la care Comuna Măgura este acționar și în AGA Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău Descarcă

privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Măgura în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., la care Comuna Măgura este acționar și în AGA Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău

Descarcă

36 21/04/2021 privind aprobarea achiziționării unor imobile, terenuri intravilane limitrofe Bazinului de apă din zona denumită popular ”parcul cu Pini” din intravilanul Comunei Măgura, județul Bacău, pentru investiția prin POIM a ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014 – 2020” Descarcă

privind aprobarea achiziționării unor imobile, terenuri intravilane limitrofe Bazinului de apă din zona denumită popular ”parcul cu Pini” din intravilanul Comunei Măgura, județul Bacău, pentru investiția prin POIM a ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014 – 2020”

Descarcă

35 21/04/2021 pentru aprobarea cotizatiei anuale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitare Bacau–ADIB pentru anul 2021 Descarcă

pentru aprobarea cotizatiei anuale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitare Bacau–ADIB pentru anul 2021

Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă