Nr. Data Conținut Fișier Anexă
83 14/11/2022 [Caracter normativ] privind rectificarea nr. 3 a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al comunei Magura, județul Bacău Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind rectificarea nr. 3 a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al comunei Magura, județul Bacău

Descarcă Descarcă

82 27/10/2022 [Caracter normativ] privind alegerea președintelui de sedință pentru perioada noiembrie 2022 – ianuarie 2023 Descarcă

[Caracter normativ] privind alegerea președintelui de sedință pentru perioada noiembrie 2022 – ianuarie 2023

Descarcă

81 27/10/2022 [Caracter normativ] privind participarea UAT Comuna Măgura, județul Bacău la elaborarea ,,Studiului de oportunitate pentru gestionarea câinilor fara stăpân, a regulamentului serviciului si a documentaţiei de atribuire in vederea delegării serviciului de gestionare a câinilor fara stăpân “ Descarcă

[Caracter normativ] privind participarea UAT Comuna Măgura, județul Bacău la elaborarea ,,Studiului de oportunitate pentru gestionarea câinilor fara stăpân, a regulamentului serviciului si a documentaţiei de atribuire in vederea delegării serviciului de gestionare a câinilor fara stăpân “

Descarcă

80 27/10/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea Regulamentului de utilizare si funcţionare a locurilor de joaca, aflate in administrarea comunei Măgura, judetul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea Regulamentului de utilizare si funcţionare a locurilor de joaca, aflate in administrarea comunei Măgura, judetul Bacău

Descarcă

79 27/10/2022 [Caracter individual] privind aprobare “PUZ PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA SI IMPREJMUIRE TEREN, sat Magura, comuna Magura, judetul Bacau beneficiari: BULAI LEONARD IOAN SI BULAI ELENA DACIANA

[Caracter individual] privind aprobare “PUZ PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA SI IMPREJMUIRE TEREN, sat Magura, comuna Magura, judetul Bacau beneficiari: BULAI LEONARD IOAN SI BULAI ELENA DACIANA

78 27/10/2022 [Caracter normativ] privind scoaterea din funcţiune şi casarea unui mijloc fix – Autoutilitară Dacia – camion 4 uși, an de fabricație 2005, proprietatea privată a comunei Măgura, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind scoaterea din funcţiune şi casarea unui mijloc fix – Autoutilitară Dacia – camion 4 uși, an de fabricație 2005, proprietatea privată a comunei Măgura, județul Bacău

Descarcă

77 27/10/2022 [Caracter normativ] pentru modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 19/ 23.03.2022 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Măgura și a celorlalte structuri şi servicii publice subordonate Consiliului Local al comunei Măgura Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] pentru modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 19/ 23.03.2022 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Măgura și a celorlalte structuri şi servicii publice subordonate Consiliului Local al comunei Măgura

Descarcă Descarcă

76 06/10/2022 [Caracter normativ] privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Grupul de Acţiune Locală ”PLAIURILE BISTRIŢEI”, a unui teren în suprafaţă de 1344 mp, cu nr. cad. 64748, parte din domeniul public al comunei Măgura, situat în sat. Măgura, pe perioadă de 8 ( opt) ani, cu destinaţia amplasare de standuri expoziţionale din lemn Descarcă

[Caracter normativ] privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Grupul de Acţiune Locală ”PLAIURILE BISTRIŢEI”, a unui teren în suprafaţă de 1344 mp, cu nr. cad. 64748, parte din domeniul public al comunei Măgura, situat în sat. Măgura, pe perioadă de 8 ( opt) ani, cu destinaţia amplasare de standuri expoziţionale din lemn

Descarcă

75 29/09/2022 [Caracter normativ] privind aprobare “INTOCMIRE PUZ PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA, MAGAZIE, GARAJ SI IMPREJMUIRE TEREN & BRANSARE/RACORDARE LA UTILITATI”, sat Magura, str. Proiectantului nr. 10, comuna Magura, judetul Bacau, beneficiar: HOSTIUC TAMARA Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobare “INTOCMIRE PUZ PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA, MAGAZIE, GARAJ SI IMPREJMUIRE TEREN & BRANSARE/RACORDARE LA UTILITATI”, sat Magura, str. Proiectantului nr. 10, comuna Magura, judetul Bacau, beneficiar: HOSTIUC TAMARA

Descarcă

74 29/09/2022 [Caracter normativ] privind rectificarea nr. 2 a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al comunei Măgura, județul
Bacău
Descarcă

[Caracter normativ] privind rectificarea nr. 2 a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al comunei Măgura, județul
Bacău

Descarcă

73 29/09/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea cesiunii Contractelor de concesionare nr. 37/ 11.12.1997 și 38/ 11.12.1997 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea cesiunii Contractelor de concesionare nr. 37/ 11.12.1997 și 38/ 11.12.1997

Descarcă

72 29/09/2022 [Caracter normativ] privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Măgura pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 19.10.2022 Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Măgura pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 19.10.2022

Descarcă Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă