Nr. Data Conținut Fișier Anexă
43 26/05/2022 [Caracter normativ] privind demolarea Scolii Generale Sohodol din sat Sohodol, comuna Măgura, judeţul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind demolarea Scolii Generale Sohodol din sat Sohodol, comuna Măgura, judeţul Bacău

Descarcă

42 26/05/2022 [Caracter normativ] privind demolarea construcţiilor – C1 – Atelier Scoala si C3 – WC – (CF 60264) din curtea – Scoala Gimnaziala “ EMIL BRĂESCU” situata in sat. Măgura, comuna Măgura, judeţul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind demolarea construcţiilor – C1 – Atelier Scoala si C3 – WC – (CF 60264) din curtea – Scoala Gimnaziala “ EMIL BRĂESCU” situata in sat. Măgura, comuna Măgura, judeţul Bacău

Descarcă

41 26/05/2022 [Caracter normativ] privind avizare “PUZ PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA DE SERVICIU D+P+2E SI IMPREJMUIRE TEREN & BRANSARE/RACORDARE LA UTILITATI”, sat Dealu Mare, comuna Măgura, județul Bacău, beneficiar: SC FILMIR PROD SRL Descarcă

[Caracter normativ] privind avizare “PUZ PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA DE SERVICIU D+P+2E SI IMPREJMUIRE TEREN & BRANSARE/RACORDARE LA UTILITATI”, sat Dealu Mare, comuna Măgura, județul Bacău, beneficiar: SC FILMIR PROD SRL

Descarcă

40 26/05/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea contribuției Comunei Măgura la veniturile Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitană Bacău pentru anul 2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea contribuției Comunei Măgura la veniturile Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitană Bacău pentru anul 2022

Descarcă

39 26/05/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea contribuției la finanțarea costurilor anuale de întreținere a persoanelor cu handicap pentru anul 2022 Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea contribuției la finanțarea costurilor anuale de întreținere a persoanelor cu handicap pentru anul 2022

Descarcă Descarcă

38 12/05/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea proiectului „Actualizarea si transpunerea în format GIS a Planului de Urbanism General” Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea proiectului „Actualizarea si transpunerea în format GIS a Planului de Urbanism General”

Descarcă Descarcă

37 12/05/2022 [Caracter normativ] privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – Construire „Sală de educație fizică școlară” din sat Magura, comuna Magura, judeţul Bacău” Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – Construire „Sală de educație fizică școlară” din sat Magura, comuna Magura, judeţul Bacău”

Descarcă Descarcă

36 12/05/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea participării Municipiului Bacău în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), a depunerii proiectului “Modernizarea şi extinderea transportului public la nivelul zonei metropolitane a Municipiului Bacău” precum și revocarea HCL nr. 35 din 28.04.2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea participării Municipiului Bacău în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), a depunerii proiectului “Modernizarea şi extinderea transportului public la nivelul zonei metropolitane a Municipiului Bacău” precum și revocarea HCL nr. 35 din 28.04.2022

Descarcă

35 28/04/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea participării COMUNEI MĂGURA în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) şi depunerii proiectului “Modernizarea şi extinderea transportului public la nivelul zonei metropolitane a Municipiului Bacău” Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea participării COMUNEI MĂGURA în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) şi depunerii proiectului “Modernizarea şi extinderea transportului public la nivelul zonei metropolitane a Municipiului Bacău”

Descarcă Descarcă

34 28/04/2022 [Caracter normativ] privind insușirea Planului de amplasament pentru sala de educație fizică școlară, pentru suprafața de 1000 m.p. predată către Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice și Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., conform HCL NR. 86/21.12.2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – Construire „Sală de educație fizică școlară” din sat Măgura, comuna Măgura, judeţul Bacău” Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind insușirea Planului de amplasament pentru sala de educație fizică școlară, pentru suprafața de 1000 m.p. predată către Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice și Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., conform HCL NR. 86/21.12.2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – Construire „Sală de educație fizică școlară” din sat Măgura, comuna Măgura, judeţul Bacău”

Descarcă Descarcă

33 28/04/2022 [Caracter normativ] privind aprobare “PUZ PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE unifamiliale SI IMPREJMUIRE TEREN & BRANSARE/RACORDARE LA UTILITATI”, sat Magura, intravilan, comuna Magura, judetul Bacau beneficiari: SC FRATII PAL S.R.L.-D, PAL VALENTIN, PAL IOSIF SEBASTIAN, PAL MARIA MONICA, TULBURE MONICA, GHEPES CIPRIAN Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobare “PUZ PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE unifamiliale SI IMPREJMUIRE TEREN & BRANSARE/RACORDARE LA UTILITATI”, sat Magura, intravilan, comuna Magura, judetul Bacau beneficiari: SC FRATII PAL S.R.L.-D, PAL VALENTIN, PAL IOSIF SEBASTIAN, PAL MARIA MONICA, TULBURE MONICA, GHEPES CIPRIAN

Descarcă

32 28/04/2022 [Caracter normativ] privind stabilire taxă specială de utilizare tocător crengi și tractor cu remorcă, proprietatea privată a UAT Comuna MAGURA, JUDETUL BACAU Descarcă

[Caracter normativ] privind stabilire taxă specială de utilizare tocător crengi și tractor cu remorcă, proprietatea privată a UAT Comuna MAGURA, JUDETUL BACAU

Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă