Nr. Data Conținut Fișier Anexă
42 25/05/2023 [Caracter normativ] pentru modificare anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local al Comunei Măgura nr. 22/ 07.04.2023 privind aprobarea bugetului local al comunei Magura pentru anul 2023 Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] pentru modificare anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local al Comunei Măgura nr. 22/ 07.04.2023 privind aprobarea bugetului local al comunei Magura pentru anul 2023

Descarcă Descarcă

41 25/05/2023 [Caracter normativ] privind avizare “INTOCMIRE PUZ PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA, ANEXA, IMPREJMUIRE TEREN si BRANSARE/RACORDARE LA UTILITATI”, sat Magura, str. Panselelor nr. 11, comuna Magura, judetul Bacau beneficiari: MIHĂILĂ VASILE și MIHĂILĂ DANIELA Descarcă

[Caracter normativ] privind avizare “INTOCMIRE PUZ PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA, ANEXA, IMPREJMUIRE TEREN si BRANSARE/RACORDARE LA UTILITATI”, sat Magura, str. Panselelor nr. 11, comuna Magura, judetul Bacau beneficiari: MIHĂILĂ VASILE și MIHĂILĂ DANIELA

Descarcă

40 25/05/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea cesiunii Contractul de concesiune nr. 25/17.05.2001 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea cesiunii Contractul de concesiune nr. 25/17.05.2001

Descarcă

39 25/05/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea cotizaţiei anuale pentru anul 2023 la patrimoniul Asociatiei GAL ,,Plaiurile Bistritei” Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea cotizaţiei anuale pentru anul 2023 la patrimoniul Asociatiei GAL ,,Plaiurile Bistritei”

Descarcă

38 25/05/2023 [Caracter normativ] privind: aprobarea participarii Comunei Măgura, județul Bacău, la Parteneriatul LEADER cu denumirea ”GAL Plaiurile Bistriței” Descarcă

[Caracter normativ] privind: aprobarea participarii Comunei Măgura, județul Bacău, la Parteneriatul LEADER cu denumirea ”GAL Plaiurile Bistriței”

Descarcă

37 25/05/2023 [Caracter normativ] privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Măgura, județul Bacău pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania
Regională de Apă Bacău S.A. din 29.05.2023/30.05.2023
Descarcă

[Caracter normativ] privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Măgura, județul Bacău pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania
Regională de Apă Bacău S.A. din 29.05.2023/30.05.2023

Descarcă

36 25/05/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea contributiei la finantarea costurilor anuale de intretinere a persoanelor cu handicap în anul 2023 Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea contributiei la finantarea costurilor anuale de intretinere a persoanelor cu handicap în anul 2023

Descarcă Descarcă

35 25/05/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea vânzării unor terenuri concesionate aparținând domeniului privat al Comunei Măgura, județul Bacău pe care sunt edificate construcții Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea vânzării unor terenuri concesionate aparținând domeniului privat al Comunei Măgura, județul Bacău pe care sunt edificate construcții

Descarcă

34 27/04/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea încetarii contractului de concesiune nr. 35/27.02.2001 incheiat cu Nita
Constantin pentru terenul situat in sat Magura, comuna Magura, judetul Bacau
Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea încetarii contractului de concesiune nr. 35/27.02.2001 incheiat cu Nita
Constantin pentru terenul situat in sat Magura, comuna Magura, judetul Bacau

Descarcă

33 27/04/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea comisionului bancar la tranzacțiile on-line pentru plata taxelor şi impozitelor utilizând
cardul bancar prin utilizarea Sistemul Naţional Electronic de Plată (SNEP)
Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea comisionului bancar la tranzacțiile on-line pentru plata taxelor şi impozitelor utilizând
cardul bancar prin utilizarea Sistemul Naţional Electronic de Plată (SNEP)

Descarcă

32 27/04/2023 [Caracter normativ] privind stabilirea salariilor de bază pentru functiile publice si functiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Măgura și a serviciilor publice subordonate Consiliului Local al comunei Măgura, incepând cu 01.05.2023 Descarcă

[Caracter normativ] privind stabilirea salariilor de bază pentru functiile publice si functiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Măgura și a serviciilor publice subordonate Consiliului Local al comunei Măgura, incepând cu 01.05.2023

Descarcă

31 27/04/2023 [Caracter normativ] privind acordarea unei facilități personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Magura Descarcă

[Caracter normativ] privind acordarea unei facilități personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Magura

Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă