Nr. Data Conținut Fișier Anexă
88 29/12/2021 privind validarea Dispoziției Primarului Comunei Măgura nr. 164/ 21.12.2021 – privind rectificarea nr. 9 a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Măgura, județul Bacău Descarcă

privind validarea Dispoziției Primarului Comunei Măgura nr. 164/ 21.12.2021 – privind rectificarea nr. 9 a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Măgura, județul Bacău

Descarcă

87 20/12/2021 privind rectificarea nr. 8 a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Măgura, județul Bacău Descarcă Descarcă

privind rectificarea nr. 8 a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Măgura, județul Bacău

Descarcă Descarcă

86 20/12/2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – Construire „Sală de educație fizică școlară” din sat Măgura, comuna Măgura, judeţul Bacău” Descarcă

privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – Construire „Sală de educație fizică școlară” din sat Măgura, comuna Măgura, judeţul Bacău”

Descarcă

85 20/12/2021 privind aprobarea traseului pentru microbuzele de transport şcolar pentru elevii din cadrul Școlii Gimnaziale ”Emil Brăescu” Măgura, Comuna Măgura, județul Bacău Descarcă

privind aprobarea traseului pentru microbuzele de transport şcolar pentru elevii din cadrul Școlii Gimnaziale ”Emil Brăescu” Măgura, Comuna Măgura, județul Bacău

Descarcă

84 20/12/2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru functiile publice si functiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Măgura și a serviciilor publice subordonate Consiliului Local al comunei Măgura, incepând cu 01.01.2022 Descarcă

privind stabilirea salariilor de bază pentru functiile publice si functiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Măgura și a serviciilor publice subordonate Consiliului Local al comunei Măgura, incepând cu 01.01.2022

Descarcă

83 20/12/2021 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Măgura și a celorlalte structuri şi servicii publice subordonate Consiliului Local al comunei Măgura, începând cu 01.01.2022 Descarcă Descarcă

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Măgura și a celorlalte structuri şi servicii publice subordonate Consiliului Local al comunei Măgura, începând cu 01.01.2022

Descarcă Descarcă

82 20/12/2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 in comuna MAGURA, JUDETUL BACAU Descarcă Descarcă

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 in comuna MAGURA, JUDETUL BACAU

Descarcă Descarcă

81 20/12/2021 privind alegerea președintelui de sedință pentru perioada noiembrie 2021 – ianuarie 2022 Descarcă

privind alegerea președintelui de sedință pentru perioada noiembrie 2021 – ianuarie 2022

Descarcă

80 25/11/2021 privind rectificarea nr. 7 a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Măgura, județul Bacău Descarcă

privind rectificarea nr. 7 a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Măgura, județul Bacău

Descarcă

79 25/11/2021 privind validarea Dispozitiei Primarului Comunei Magura nr.146/ 12.11.2021 – privind rectificarea nr. 6 a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Măgura, județul Bacău Descarcă Descarcă

privind validarea Dispozitiei Primarului Comunei Magura nr.146/ 12.11.2021 – privind rectificarea nr. 6 a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Măgura, județul Bacău

Descarcă Descarcă

78 25/11/2021 privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Măgura pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 06.12.2021 Descarcă

privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Măgura pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 06.12.2021

Descarcă

77 25/11/2021 privind aprobarea cesiunii Contractului de concesionare nr. 6/ 03.04.2001 Descarcă

privind aprobarea cesiunii Contractului de concesionare nr. 6/ 03.04.2001

Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă