Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative


  Nr. Data Conținut Fișier Anexă
36 21/04/2021 privind aprobarea achiziționării unor imobile, terenuri intravilane limitrofe Bazinului de apă din zona denumită popular ”parcul cu Pini” din intravilanul Comunei Măgura, județul Bacău, pentru investiția prin POIM a ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014 – 2020” Descarcă

privind aprobarea achiziționării unor imobile, terenuri intravilane limitrofe Bazinului de apă din zona denumită popular ”parcul cu Pini” din intravilanul Comunei Măgura, județul Bacău, pentru investiția prin POIM a ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014 – 2020”

Descarcă

35 21/04/2021 pentru aprobarea cotizatiei anuale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitare Bacau–ADIB pentru anul 2021 Descarcă

pentru aprobarea cotizatiei anuale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitare Bacau–ADIB pentru anul 2021

Descarcă

34 21/04/2021 privind aprobarea și completarea prețurilor/tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare Descarcă

privind aprobarea și completarea prețurilor/tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare

Descarcă

33 21/04/2021 privind aprobarea bugetului local al comunei Magura pentru anul 2021 Descarcă Descarcă

privind aprobarea bugetului local al comunei Magura pentru anul 2021

Descarcă Descarcă

32 21/04/2021 privind aprobarea nomenclatorului, ierarhia şi coeficientii pentru stabilirea salariilor de baza pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul Descarcă

privind aprobarea nomenclatorului, ierarhia şi coeficientii pentru stabilirea salariilor de baza pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul

Descarcă

31 21/04/2021 privind privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Măgura și a celorlalte structuri şi servicii publice subordonate Consiliului Local al comunei Măgura Descarcă Descarcă

privind privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Măgura și a celorlalte structuri şi servicii publice subordonate Consiliului Local al comunei Măgura

Descarcă Descarcă

30 21/04/2021 privind aprobarea documentației pentru alipirea a 3 (trei) terenuri situate in satul CRIHAN, cu numerele cadastrale 62309 in suprafata de 2500 mp., numarul cadastral 62310 cu suprafata de 6000 mp. si numarul cadastral 62311 cu suprafata de 2500 mp Descarcă

privind aprobarea documentației pentru alipirea a 3 (trei) terenuri situate in satul CRIHAN, cu numerele cadastrale 62309 in suprafata de 2500 mp., numarul cadastral 62310 cu suprafata de 6000 mp. si numarul cadastral 62311 cu suprafata de 2500 mp

Descarcă

29 21/04/2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice și Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentelor şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Lucrări în primă urgență de reabilitare drumuri din comuna Măgura, județ Bacău” Descarcă

privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice și Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentelor şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Lucrări în primă urgență de reabilitare drumuri din comuna Măgura, județ Bacău”

Descarcă

28 21/04/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiţii:” Lucrări în primă urgență de reabilitare drumuri din comuna Măgura, județ Bacău” Descarcă

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiţii:” Lucrări în primă urgență de reabilitare drumuri din comuna Măgura, județ Bacău”

Descarcă

27 21/04/2021 privind solicitarea de transmitere a imobilului, având numar de inventar MFP 35738, cod de clasificare 8.28.10, cartea funciară nr. 61418 – Corp clădire Măgura, situat in sat Magura, strada Calea Onesti, comuna Magura, judetul Bacau, din
domeniul public al statului si administrarea Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in domeniul public al comunei Magura, judetul Bacau
Descarcă

privind solicitarea de transmitere a imobilului, având numar de inventar MFP 35738, cod de clasificare 8.28.10, cartea funciară nr. 61418 – Corp clădire Măgura, situat in sat Magura, strada Calea Onesti, comuna Magura, judetul Bacau, din
domeniul public al statului si administrarea Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in domeniul public al comunei Magura, judetul Bacau

Descarcă

26 21/04/2021 privind alegerea președintelui de sedință pentru perioada mai – iulie 2021 Descarcă

privind alegerea președintelui de sedință pentru perioada mai – iulie 2021

Descarcă

25 30/03/2021 privind înființarea de noi stații pentru transportul public local din Comuna Măgura, județul Bacău Descarcă

privind înființarea de noi stații pentru transportul public local din Comuna Măgura, județul Bacău

Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă