1

Anunț – închirierea prin procedura de atribuire directă, a pășunilor propietate privată a comunei

Publicat la: 25 iunie 2020


Primăria comunei Măgura, cu sediul în sat Măgura, com. Măgura, str. Emil Brăescu, nr.1161, județul Bacău, tel. 0234212406, fax 0234212623, cod fiscal 4455080, anunță închirierea prin procedura de atribuire directă, a pășunilor propietate privată a comunei Măgura în condțiile H.C.L. nr.29/19.06.2020 și OUG nr.34/2013  privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.

 

Detalii regăsiți în fișierul atașat.


 


  Nume Data Fisier
Anunț pășune 25/06/2020 Descarcă


Adresă Link: https://primaria-magura.ro/anunt-inchirierea-prin-procedura-de-atribuire-directa-a-pasunilor-propietate-privata-a-comunei/