Lege nr. 52 din 21 ianuarie 2003
Articolul 1

(1) Prezenta lege stabileşte regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, alese sau numite, precum şi al altor instituţii publice care utilizează resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora.
(2) Legea are drept scop:
a) să sporească gradul de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean, ca beneficiar al deciziei administrative;
b) să implice participarea activă a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative;
c) să sporească gradul de transparenţă la nivelul întregii administraţii publice.


  Nume Data Fișier
Anexă Lg. 52 anul 2021 15/03/2022 Descarcă
Anexă Lg. 52 anul 2020 15/03/2022 Descarcă
Anexă Lg. 52 anul 2019 15/03/2022 Descarcă
Anexă Lg. 52 anul 2018 15/03/2022 Descarcă
Anexă Lg. 52 anul 2017 15/03/2022 Descarcă