Ședință extraordinară de îndata 28.02.2022 ora 09:00

În conformitate cu prevederile art. 135 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, aducem la cunoștință publică că în datade28.02.2022, ora 0900, va avea loc sedința extraordinară convocată de îndată, la Școala Emil Brăescu, sat. Măgura, Comuna Măgura, județul Bacău, desfăşurându-se conform prevederilor H.C.L. Măgura nr. 18/ 30.03.2021 și H.G. nr. 171 din 3 februarie 2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 7 februarie 2022, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, unde se va dezbate următorul proiect de ordine de zi:

  1. Proiect de Hotărâre privind desemnarea de reprezentanți ai Consiliului Local Măgura ca membri în Comisia de evaluare a probei interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director/ director adjunct, sesiunea ianuarie – aprilie 2022 pentru  Școala Gimnaziala ”Emil Brăescu” Măgura, județul Bacău

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache.

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache.

Art. II.  Având în vedere H.G. nr. 171 din 3 februarie 2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 7 februarie 2022, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ședința se va desfășura cu respectarea următoarelor măsuri, dar fară a se limita la acestea (conform legislației în vigoare la data organizării), astfel: obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, în toate spaţiile publice închise, menţinerea distanţei fizice de minimum 2 metri între participanţi.

SECRETARUL GENERAL AL

                                                             COMUNEI MĂGURA,

                                                                  Elena Irina Silav


  Nume Data Fișier
ANUNȚ – ORDINEA DE ZI – PT. SED. CL extraordinara convocata de indata in – 28.02.2022 25/02/2022 Descarcă
D. nr. 25 – CONVOCARE sed CL – pentru 28.02.2022 25/02/2022 Descarcă
12. proiect HCL mandat AGA CRAB din 28.02.2022 25/02/2022 Descarcă
11. Proiect HCL – memb. comisie concurs scoala 25/02/2022 Descarcă